Documenta pragensia XXXIV

Documenta pragensia XXXIV
ISBN: 978-80-88013-43-3
Availability: in stock
including VAT
your price363,00 Kč
ps
Olga Fejtová et al. (edd)

Documenta pragensia 34

"Chudé budete mít mezi sebou stále" . Od charity k sociální politice 18.-20. století

Obsah:
Olga Fejtová, Milan Hlavačka: "Chudé budete mít mezi sebou stále" . Od charity k sociální politice 18.-20. století
Tomáš Jelínek: Nástroje sociální politiky v českých zemích do roku 1789.
Pavla Slavíčková: Sociální politika a podpora chudých v městských účtech z období raného novověku.
Jaroslav Dibelka, Josef Kadeřábek: Ideál chudoby a normativní diskurz chudého v Třeboni a va Slaném v 17. a první polovině 18. století.
Martin Štindl: Generální vizitace 18. století jako deskripce dobového společenského okraje (Západomoravský profil tzv. vagabunda)
Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah: "Die Armen aus christlicher Liebe mit Fleiss nach Vermögen zu beförden". Die Dresdner Armenfürsorge in der Frühen Neuzeit (16. bis 18. Jahrhudert).
Ingrid Kušniráková: Organizácia sociálnej starostlivosti v Bratielave v ranom novoveku.
Antonie Doležalová: Příběh chudoby II. Výklad pojmu chudoba v českém ekonomickém myšlení na přelomu 19. a 20. století.
Jakub Rákosník: Od hegemonie k marginalizaci: Vývojové tendence české chudinské péče v letech 1863-1956.
Zdeněk R. Nešpor: Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny.
Marius Weigl: Armutspolitk, Antiziganismus un Wohlfahrt in Cisleithanien zwischen 1900 und 1914
Jiří Pokorný: Těžké životní situace a snahy o jejich překonání v českých odborových časopisech z přelomu 19.  a 20. století
Olga Fejtová: Od milosrdneství a dobročinnosti k systému státní a komunální chudinské péče v městech pražských v dlouhém 19. století
Milan Vojáček: Zápisy Matky chudých a policejní evidence
Milan Pátra: Josef Vlk, ředitel chudinského úřadu hlavního města Prahy
Veronika Janovská: Chudobinec sv. Bartoloměje - chudinský ústav pražský (1864-1929)
Martina Halířová: Pražský nalezinec a jeho role v chudinské péči
Hana Mášová: Ne chudobinectví, ale sociální péče - Masarykovy domovy v Praze Krči
Jana Viktorínová: Ostrovy chudoby na pražské periférii. Poznámky ke studiu pražských nouzových kolonií.
Andreas Weigl: Von der Armenpflege zur Sozialhilfe. Kommunale "Dasiensvorsorge" in Wien von 19. Jahrhudert bis in die Gegenwart.
Gabriela Dudeková: Komunálna sociálna starostlivosť v Bratislave v priebehu 19. a začiatkom 20. storočia: príklady a trendy modernizácie
Ulrike Halmat: Obdachlosigkeit, Wohnungselend uind Wohningnot: Der Wohreformdiskurs in der Habsburgermonarchie am Beispiel Wiens und Budapest 1848-1914
Fabian Brändle: Die Armenpolitik Basels, Pauperismus, Anstaltsstaat und die Erfahrung der Armen in ihren Selbstzeugnissen. Das Armenwesen in der Schweiz 1700-1914
Florian Grafl: Zwischen Staatlicher Fürsorge und gewalttätiger Selbsthilfe. Sie Armen in Barcelona während der Zwischenkriegszeit (1918-1936)
Peter Heumos: Armut, Armenfürsorge und Disziplinierung von Armen in Landshut in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhuderts.
Werner Drobesch: Soziale Frage und Armenfürsorge im Gefolge der Grossen Depression (1873) in einer Semiindustrielen Gesellschaft: Die Provinzhauptstadt Klagenfurt.
Karel Řeháček: Chudí nemocní: Od charity k promyšlené organizaci zdravotní péče o chudé v Plzni v první polovině 20. století.
Zdeňka Stoklásková: Die Erfassung der Lohnarbeiter in der Stadt als Instrument der Armenfürsorge
Bernhard Schneider: Armut, Armenfürsorge und Katholische Identität im deutschsprachigen Katholizismus der ersten Hälfte des 19. Jahrhuderts
Arne Thomsen: Katholisches Krankehauwesen id der Stästen des Ruhrreviers bis zum Ersten Weltkrieg
Martina Niedhammer: Das Armenwesesn der Prager Jüdischen Gemeinde in der Zweiten Hälfte des 19. Jahrhuderts
Hanna Kozin´ska Witt: Die Krakauer Kommunalpolitik gegenüber der jüdischen Gemeinde in der Zweiten Polnischen Republik, 1918-1939
Milan Hlavačka: Závěrečné shrnutí v tezích
Summary / Zusamenfassung
Seznam autorů

Archiv hl. města Prahy a Scriptorium, Praha 2015, rozměr 145 x 205 mm, 731 s., česky, německy