Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945
ISBN: 978-80-246-3991-8
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Martina Bečvářová

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945


Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát z matematiky na některé z fakult pražských univerzit. Ačkoliv se další odborné matematické práci často téměř nevěnovaly, dokázaly to v době, která na ženy matematičky pohlížela s jistou nedůvěrou, neboť se mohly stát nepřehlédnutelnou konkurencí mužům matematikům, pokud by ovšem chtěly a měly větší odvahu čelit zakořeněným společenským stereotypům. V propracovaných studiích je ukázáno, z jakého sociálního prostředí tyto ženy pocházely, do jakého se provdaly, jaké měly kulturní, intelektuální a hmotné zázemí, jak je rodinné i společenské události motivovaly, ovlivňovaly a kultivovaly, jak žily, čemu se věnovaly, jaké měly zájmy, s jakými problémy se potýkaly, jaký byl jejich vztah k rodině, vlasti, víře, politice a co jim komplikovalo život. Připojeny jsou základní údaje o nejbližší rodině, studie doplňují reprodukce dobových dokumentů a fotografií umožňující přiblížit a dokreslit studované téma.

Obsah:

Předmluva

Úvod
Vysokoškolské studium žen
Základní pravidla pro udělování doktorátů
Doktoráty z matematiky na Německé univerzitě v Praze
Doktoráty z matematiky na Německé univerzitě v Praze - shrnutí
Doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlově v Praze
Doktoráty z matematiky na Univerzitě Karlově v Prahe - shrnutí
Doktoráty z matematiky na univerzitách v Praze - srovnání

Doktorky matematiky na Německé univerzitě
Saly Ramler
Hilda Falk
Josefine Mayer, rozená Keller

Doktorky matematiky na Univerzitě Karlově
Marie Fabiánová
Miluše Jašková
Helena Navrátilová
Jarmila Šimerková
Věra Kofránková
Jiřina Frantíková
Libuše Kučerová

Stručný statistický přehled

Závěr

Karolinum, Praha 2019, 140 x 200 mm, 276 str., ISBN 978-80-246-3991-8