Dřevěné konstrukce

Dřevěné konstrukce
ISBN: 80-86769-72-0
Availability: in stock
including VAT
your price400,00 Kč
ps
Petr Kuklík

Dřevěné konstrukce


Obsah:

Úvod

Historický vývoj dřevěných konstrukcí
Dřevo a materiály na bázi dřeva
Zásady a metody navrhování dřevěných konstrukcí
Prvky dřevěných konstrukcí
Spoje dřevěných konstrukcí
Rovinné dřevěné konstrukce
Přeostorové dřevěné konstrukce
Dřevěné konstrukce zastřešení
Dřevěné budovy a stropy
Dřevěné lávky a mosty
Dřevěné konstrukce z kulatiny
Smíšené konstrukce ze dřeva, betonu a oceli
Zesilování prvků dřevěných konstrukcí
Požární odolnost dřevěných prvků a spojů
Ochrana dřevěných konstrukcí před znehodnocením
Zásady pro provádění dřevěných konstrukcí
Technická normalizace v oboru dřevěných konstrukcí

Literatura

Centrum ČKAIT, Praha 2005, 170 x 245 mm, 172b str., ISBN 80-86769-72-0