Druhá republika: 167 obyčejných dní

Druhá republika: 167 obyčejných dní
ISBN: 978-80-246-3586-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena260,00 Kč
ks
Jan Jirák, Petr Bednařík, Barbara Köpplová

Druhá republika: 167 obyčejných dní

Politické a mediální klima a jeho reflexe


Období druhé republiky bývá zpracováváno především v rovině politických dějin, jsou zkoumány příčiny a důsledky mnichovské dohody, chování významných politických aktérů mezinárodní a domácí politiky, klíčové dopady politické, demografické i kulturní. Tato kniha se snaží přiblížit období mezi podepsáním mnichovské dohody v září 1938 a obsazením zbytku českých zemí a Moravy německými okupačními silami z hlediska praktických, každodenních problémů, které se v tomto období projevovaly a které bylo třeba řešit – od organizačních důsledků vyhnání českojazyčného obyvatelstva ze sudetského území přes vyrovnávání se s projevy nesnášenlivosti, antisemitismu a xenofobie, které v české společnosti zesílily, až po proměny postavení německojazyčného regionálního tisku.
Publikace je výsledkem společné práce autorského kolektivu (institucionálně zaštítěného Fakultou sociálních věd UK a Metropolitní univerzitou Praha), který si vytkl za cíl přiblížit méně zpracované téma druhé republiky, včetně její mediální produkce, personálního vývoje dobové kulturní produkce (např. kinematografie) či chodu státních institucí.

Obsah:

Druhá republika: do zimy (Jan Jirák)

Místo úvodu...
Odemykání 13. komnaty: Zamyšlení nad druhou republikou a její odbornou reflexí (Robert Kvaček, z vystoupení 19. října 2015 v Goethe-Institutu Praha)

Kapitola 1: Od demokracie k totalitě - proměny politické scény a veřejného života druhé republiky (Jan Gebhart)
Kapitola 2: Dva nesourodé světy. Němci za druhé, Česko-Slovenské republiky 1938-1939 (Detlef Brandes)
Kapitola 3: Emanuel Moravec a Ferdinand Peroutka - dva bojovníci proti Mnichovu ve dnech druhé republiky (Jiří Pernes)
Kapitola 4: Začátek konce německých vydavatelství v českých zemích v období druhé republiky (Barbara Köpplová)
Kapitola 5: Kinematografie v období druhé republiky (Petr Bednařík)
Kapitola 6: Druhá republika a rozhlas (František Hrdlička)
Kapitola 7: Činnost Syndikátu československých novinářů v období druhé republiky (Jan Cebe)
Kapitola 8: Druhá republika na stránkách českých populárních týdeníků (Pavel Suk)
Kapitola 9: Ke studiu druhorepublikového mediálního diskursu: Jak (ne)výt s Hitlerovým Německem (Pavel Večeřa)

O druhé republice z pohledu naší doby (z vystoupení u kulatého stolu 20. října 2015)

Summary
Seznam zkratek
O autorech
Jmenný rejstřík

Karolinum 2017, 170 x 240 mm, 200 str., ISBN 978-80-246-3586-6