Duchovní střed Evropy. Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020

Duchovní střed Evropy. Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020
ISBN: 978-80-270-8014-4
Availability: in stock
including VAT
your price990,00 Kč
ps
Petr Blažek, Vojtěch Pokorný

Duchovní střed Evropy

Dějiny Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 1650-2020

Hlavním tématem knihy jsou historické události spojené se vznikem, existencí, stržením a obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Postaven byl císařem Ferdinandem III. jako poděkování Panně Marii za obranu Prahy před Švédy v roce 1648 a ukončení prvního celoevropského válečného konfliktu. Autoři nevnímají tuto barokní památku pouze jako mimořádné umělecké a urbanistické dílo Jana Jiřího Bendla, ale také jako významný kulturní symbol. Jeho prostřednictvím se dotýkají řady dalších témat, mezi něž patří dobové spory o smysl a výklad českých dějin, role barokního umění, vztah státu a církve, husitský a bělohorský mýtus či náboženské spory. Autoři rovněž osvětlují často tradované mýty, které souvisejí s Mariánským sloupem. Za významnou považují také otázku jeho ikonografie. Součástí knihy je rozsáhlá obrazová příloha, která obsahuje řadu doposud nepublikovaných fotografií. Autoři vycházeli vedle dostupné literatury z mnoha archivních pramenů včetně pozůstalosti prvního předsedy Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí architekta Pavla Naumana. Knihu graficky upravil František Štorm. Předmluvu napsal Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Doslov napsal prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Royt.

Obsah

Předmluva (Dominik Duka)
Úvodem
Poděkování

Postavení sloupu , barokní procesí a pobožnosti (1648-1782)
Mýtus o bělohorském pomníku (1782-1918)
Stoleté obnovy Mariánského sloupu (1918-2020)
Ikonografie Mariánského sloupu
Vyobrazení Mariánského sloupu
Závěr
Doslov (Jan Royt)

Edice dokumentů
Poznámky
Kalendárium
Medailonek a seznam děl Jana Jiřího Bendla
Medailonek a seznam děl Petra Váni
Přehled míst s mariánskými sloupy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Předsedové Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
O autorech knihy
Seznam použitých pramenů a literatury
Jmenný rejstřík
Seznam zkratek
Ediční poznámka
Summary

Muzeum Karlova mostu, Praha 2020, rozměr 185 x 260 mm,485 stran, česky, ISBN 978-80-270-8014-4