Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu
ISBN: ISBN 978-80-87828-67-0
Availability: in stock
including VAT
your price160,00 Kč
ps
Petr Starec a kol.
Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu je dnes součástí bloku Ungeltu a patří k významným objektům Starého Města pražského. Nejstarší písemná zmínka o něm pochází z roku 1402. Jeho pozdně renesanční přestavba z první třetiny 17. století v sobě uchovává dva původně samostatné gotické domy, z nichž přední je raně gotický, nejspíše z druhé třetiny 13. století. V 19. století prošel celý dům klasicistní přestavbou, při níž bylo upraveno i původně pozdně renesanční domovní znamení – reliéf prstenu. V poslední čtvrtině 20. století proběhla v objektu v několika etapách generální rekonstrukce a od roku 2016 je dům U Zlatého prstenu ve správě Muzea hlavního města Prahy.

Obsah:
Úvod
V centru raně středověké Prahy
Pražské tržistě / Staroměstské náměstí
Týnský dvůr - Ungelt

Dům U Zlatého prstenu
Dům a jeho obyvatelé

Proměny domu v běhu staletí
Co odkryla archeologie
Dva gotické domy
Vrcholně gotická přestavba domu ve 14. a 15. století
Pozdně gotické a renezanční úpravy v 15. a 16. století
Přestavby domu v období baroka
Dům U Zlatého prstenu v 19. a 20. století
Obnova domu v poslední čtvrtině 20. století
Současnost domu U Zlatého prstenu

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2023, rozměry 160 x 220 mm, počet stran 96, česky, ISBN 978-80-87828-67-0