Eduard Bazika (1830-1914) Mé paměti

Eduard Bazika (1830-1914) Mé paměti
ISBN: ISBN 978-80-7037-370-5
Availability: in stock
including VAT
your price630,00 Kč
ps
Milan Hlavačka (ed.)

Eduard Bazika (1830-1914) Mé paměti

Stavitel železnic Ing. Eduard Bazika (1830-1940) je stále nedoceněnou postavou v oboru české technické práce. Jeho paměti tuto mezeru vhodně zacelují, protože obsahují cenné informace z jeho více než ctyřicetileté praxe u soukromé Společnosti státní rady Zemského výboru králoství Českého, pro kterou posuzoval v podstatě všehny projekty místních drah v Čechách. V těchto klíčových pozicích byl aktérem rozhodující fáze železničního podnikání v českých zemích a i v habsburské monarchii. Jeho dlouholetá stavební praxe mimo jiné ve funkci ředitele pražského stavebního odboru Společnosti státní dráhy a zkušebního komisaře v oboru železničního (inženýrského) stavebnictví Českého učení technického byla spojena s kritickým technickým a ekonomickým myšlením. Proto tyto inženýrské paměti mají mimořádný význam, jak pro posouzení tehdejšího stavu české technické práce v oboru výstavby železnic, tak i celkové společenské atmosféry ve druhé polovině 19. století.

Obsah:

Stvitel žeeznic Eduard Bazika ve světle svých pamětí
Seznam Bazikových kariérních postupů ve státní a privátní železniční službě
Bazikova bydliště
Letní pobyty Bazikovy rodiny
Mé paměti - Komentovaná edice pamětí Ing. Eduarda Baziky
Zemské železniční akce a Ing. Eduard Bazika
Jak se během druhé poloviny 19. století změnili měšťané v občany? Deset tezí stanovených s pomocí pamětí Eduarda Baziky
Anglické resumé
Ediční poznámka
Jmenný rejstřík

Národní technické muzeum, 2022, rozměr 170x252 mm, 487 stran, ISBN 978-80-7037-370-5