Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech

Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech
ISBN: 978-80-86890-36-4
Availability: in stock
including VAT
your price650,00 Kč
ps
Kateřina Kubínová

Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb

v ambitu kláštera Na Slovanech

 
V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměleckou kvalitou, tak složitou ikonografií. Právě rozbor obsahu Emauzského cyklu je hlavním tématem této knihy. Díky nedávno nalezenému středověkému popisu emauzských maleb je dnes možné zrekonstruovat prvotní rozpětí cyklu a pochopit jeho ideový program. Zjistilo se totiž, že malby nebyly původně pouze v ambitu, ale i v přilehlé kapli, kde se dokonce nacházely ty nejdůležitější výjevy. Cyklus byl inspirován středověkými spisy, které pomocí textu a obrazu uváděly čtenáře do dějin spásy. Základním principem tu byl tzv. typologický způsob biblické exegeze, v němž byly k událostem z Nového zákona přiřazovány starozákonní předobrazy. Malby v ambitu měly své zvláštní poslání, které zřejmě úzce souviselo s výjimečným postavením slovanského kláštera v koncepci Nového Města pražského. Očividně byly také spojeny se slavností Kopí a hřebů Páně, kterou pravidelně doprovázelo velkolepé ukazování svatých ostatků, pořádané na nedalekém novoměstském rynku. Emauzské malby tak kromě jedinečné reprezentace malířského umění Čech druhé poloviny 14. století umožňují nahlédnout i do kulturního a duchovního ovzduší Prahy za vlády císaře Karla IV.
 
Obsah:

Úvod

Představení Emauzského cyklu
Emauzský cyklus v uměleckohistorické litaratuře
 
I. Emauzský cyklus - místo, osudy, souvislosti
 
Počátky slovanského kláštera a jeho místo v Praze Karla IV.
Výstavba a podoba slovanského kláštera
Klášterní ambit
Výzdoba klášterního ambitu
Tradice výzdoby ambitů ve středověkých Čechách a na Moravě
Emauzský cyklus v kontextu malby doby karlovské v českých zemích
 
II. Ikonografie
 
Křesťanská typologie
Prameny k ikonografii Emauzského cyklu
Písemné prameny
a. Tituli
b. Uppsalský rukopis
c. Literární a teologická díla
Výtvraná díla
 
Ikonografie a vzájemné typologické vztahy
 
Jižní stěna - historie pádu a Marie, cesta k nápravě
Západní stěna - skrytý život Páně
Severní stěna - veřejný život Páně
Východní stěna, druhá část - oslavení
Emauzský cyklus jako monumentální Zrcadlo lidské spásy
 
Přílohy
 
Příloha 1 - Totuli
Příliha 2 - Uppsalský rukopis
Obrazová příloha
Seznam pramenů
Seznam literatury
Seznam vyobrazení
Summary
Rejstřík

Nakladatelství Artefactum, Praha, r. 2012, rozměr 220 x 267 mm, 389 s. čb., ISBN 978-80-86890-36-4