Emil Zimmler: Moje inženýrské paměti / 1. a 2. díl

Emil Zimmler: Moje inženýrské paměti / 1. a 2. díl
ISBN: 978-80-7037-225-8
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Michaela Havelková, Jan Hozák

Emil Zimmler: Moje inženýrské paměti
1. a 2. díl

V rozsáhlé úvodní vědecké studii ke knize vzpomínek se autoři věnují zhodnocení inženýrské práce a spolkové činnosti Emila Zimmlera a jejich zasazení do kontextu dějin českých zemí na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Emil Zimmler ve svých vzpomínkách zachytil převážnou část svého profesního života, spjatého s úsilím o splavnění vodních toků v Čechách, ale také dětství v Nymburce a studia na pražské technice. Přibližuje svébytnou atmosféru úřadů za c. k. mocnářství a v době první republiky. Informuje též o činnosti Spolku inženýrů a architektů, Masarykovy akademie práce či Technického muzea.

Publikace je z technických důvodů rozdělena do dvou dílů, které se prodávají společně jako dvojsvazek.

Obsah:

Obsah 1. dílu
Několik slov úvodem
Úvodní studie
Život Emila Zimmlera - inženýrský a soukromý (Michaela Havelková)
Nymburský "Bílý lev" (Micaela Havelková)
Poznámky nad dílem ing. Emila Zimmlera (Jan Hozák)

Emil Zimmler, Moje inženýrské paměti (Edice)
Průvodní dopis technickému muzeu
Věnování
Předmluva
1. díl: Doma
2. díl: Na vysoké škole technické
3. díl: V technickém oddělení c.k. místodržitelství v Království českém v Praze
4. díl: Působení v okresu stavebním v Teplicích

Obsah 2. dílu
5. díl: V ministerstvu vnitra ve Vídni
6. díl: V komisi pro splavnění řek Vltavy a Labe v Čechách
7. díl: V ředitelství pro stavbu vodních cest při ministerstvu obchodu ve Vídni. Expozitura v Praze
8. díl: V československém ministerstvu veřejných prací
9. díl: Moje činnost mimoúřední

Dodatky
1. Paměti z poslední doby monarchie Rakousko-Uherska
2. Dodatek k dílu 8
3. Cena dr. tech. h.c. Hanuše Karlíka
4. Dodatek k mým Pamětím
5. Rodokmen Emila Zimmlera

Národní technické muzeum, Scriptorium, Město Nymburk, 2013, rozměr 125 x 175 mm, 431 a 323 s., čb., ISBN 978-80-7037-227-2