Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice
ISBN: 978-80-246-3315-2
Availability: in stock
including VAT
your price490,00 Kč
ps
Zdeněk Nešpor, Zdeněk Vojtíšek

Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice


Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů.
Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011 a podrobné rejstříky.

Obsah:

Předmluva

Křesťanstvo a jeho vnitřní členění
Křesťanské církve a náboženské skupiny
Evangelikalismus
Literatura

Menší křesťanské církve v dějinách moderní české religiozity
Menší náboženská společenství v Rakousku-Uhersku a meziválečném Československu
Menší náboženská společenství v čase dvou totalit
Pluralita současné české náboženské scény
Závěrem
Literatura

Sakrální architektura menších křesťanských církví
Architektura závěru tzv. dlouhého 19. století
Architektura meziválečného Československa
Pod vládou komunistického režimu
Současná architektura
Literatura

Encyklopedická část

Příloha: Církevní příslušnost / náboženské vyznání podle sčítání lidu 1880-2011
Summary
Literatura
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík

Karolinum, Praha 2016, 170 x 240 mm, 656 str., ISBN 978-80-246-3315-2