Envirometrální výzkum a hrozby 21.století

Envirometrální výzkum a hrozby 21.století
ISBN: ISBN 978-80-246-4954-2
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Tomáš Cajthaml, Jan Frouz, Bedřich Moldan

Envirometrální výzkum a hrozby 21.století

Kniha předkládá přehled problémů z oblastí výzkumu životního prostředí s ohledem na jejich aktuálnost a potenciální rizika, která do budoucna mohou daná témata skýtat. Zahrnuje kapitoly z oblasti dopadů a aspektů globálních změn, problémy týkající se nových typů znečištění životního prostředí a jejich expozice a rovněž témata týkající se změn v chování populace ve vztahu k přírodě a komunikace environmentálních otázek ve vztahu k veřejnosti. Publikace se dotýká rovněž problematiky očkování a věnuje se i legislativní stránce ochrany životního prostředí.

Obsah:

Úvodem (Bedřich Moldan)
Biomonitoring člověka jako nástroj pro přímý odhad expozice envirometrálním polutantům.
Současný stav a očekávaný vývoj v budoucnosti
Milena Černá

Envirometrální dopad očkování
Marek Petráš, Jana Dáňová, Alexander M. Čelko

Závislostní chování u studentů vysokých škol
Tereza Kopřivová Herotová

Mikroplasty
Jana Boháčková, Tomáš Cajthaml

Klimatická změna a její hrozby
Tomáš Halenka

Znečištění v čistém vzduchu - kvalita ovzduší na požadovaných stanicích
Naděžda Zíková, Iva Hůnová, Radek Lhotka, Adéla Holubová Šmejkalová

Odcizování přírodě. Strach z přírody jako modelový příklad odcizování přírodě
Kateřina Jančaříková

Indikátory udržitelného rozvoje jako prostředek vzdělávání veřejnosti a komunikace
Svatava Janoušková, Tomáš Hák, Bedřich Moldan,Vlastimil Nečas

Přesuny envirometrální zátěže mezinárodním obchodem
Jan Weinzettel

Faktory určující vliv zemědělství na ekosystémy
Jan Frouz, Jaroslava Frouzová

Příklady proměny české krajiny v důsledku rozvoje vilových a vilo - chatových kolonií ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století: stará řeka, velká řeka, zlatá řeka
Václav Matoušek

Zdroje ohrožení životního prostředí z pohledu práva
Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal, Tereza Fabšíková, Alena Chaloupková, Adam Novák

Summary
Příloha

Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, rozměr 225 x 165 mm, 251 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-4954-2