Epigraphica et Sepulcralia 2

Epigraphica et Sepulcralia 2
ISBN: 978-80-86890-19-7
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Editoři: Dalibor Prix, Jiří Roháček
 
Epigraphica et Sepulcralia 2

Sborník z 5. a 6. zasedání mezinárodního fóra k problematice sepulkrálních památek obsahuje 32 příspěvků českých, slovenských, německých, rakouských, polských a maďarských autorů a svým časovým záběrem sahá od raného středověku až do 20. století. V rámci pravidelných setkání pořádaných od roku 2000 se setkávají odborníci různých disciplín k tématu sepulkrálních památek, s akcentem na hmotné artefakty sepulkrální kultury v užším slova smyslu a s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské, zejména české problematice. Mezi převažujícím uměleckohistorickým přístupem nalezneme v několika referátech i pohled historický, heraldický, epigrafický i pohled geologa, vedle sebe stojí příspěvky vedoucích představitelů oboru s výrazným mezinárodním renomé i příspěvky mladých badatelů.

Obsah:

Jiří Roháček -Sepulcralia immortalia – předmluva
Klára Benešovská - Tři fragmenty neznámého igurálního náhrobku
Franz Albrecht Bornschlegel - Datierungsprobleme bei inschriftlich datierten Grabmälern
Petr Hrubý - Sepulkrální tvorba kadaňského sochaře Jörga Meyera
Jan Chlíbec - Náhrobek kancléře Ladislava ze Šternberka († 1521) a úskalí figurálního sepulkrálního sochařství kolem roku 1600
Jan Kilián - Mělničtí zadavatelé renesančních náhrobníků
Pál Lővei - Einige Ergebnisse des Forschungsprojektes „Katalog der Grabdenkmäler des mittelalterlichen Ungarn“
Zuzana Ludíková - Korekcie k jednému fragmentu a celku
Ivan P. Muchka - Náhrobky bratří Medků
Ivan P. Muchka - Příspěvek k ikonografii barokního církevního náhrobku
Hana Myslivečková - Náhrobek Václava Berky z Dubé a Lipého († 1575) v kostele Panny Marie před Týnem v Praze a jeho moravské paralely
Jan Oulík - Kostel Panny Marie před Týnem v Praze, jeho náhrobní kameny a heraldické památky
Jan Oulík - Nápisové a heraldické památky na Říčansku
Dalibor Prix – Jiří Roháček - Epigrafický kontext arabských číslic
Friedrich Ulf Röhrer-Ertl - Die Grabkapelle des Fürstbischofs Urban von Trenbach (reg. 1561–1598) am Passauer Domhof – ein Torso und seine Forschungsproblematik
Anna Rollová - Epitaf Susanny Schedlich z Jáchymova († 1638)
Lucie Romportlová - Exkurz do nápisového fondu severního Plzeňska na příkladu sepulkrálních památek v Rabštejně nad Střelou, Manětíně a Plasích
Markéta Svobodová - Historie a ideový obsah architektonického typu krematoria v meziválečném Československu
Juraj Šedivý - Littera epigraphica sepulcralium mediaevalium Hungariae Superioris
Jan Šrámek - Opukové náhrobky – sepulkrální památky z pražské opuky
Michal Šroněk - Hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově u Zábřehu – její minulost a druhý život
Pavel Štěpánek - Případ jednoho náhrobku v Barceloně – kontakty se Španěly během husitských válek
Zuzana Všetečková - Sarkofág krále Vratislava II. neboli tzv. Longinův sarkofág v kostele sv. Petra na Vyšehradě v kontextu umění 11. a 12. století
Marek Walczak - The Tomb of King Ladislas the Short (1320–1333) and the Beginnings of the Royal Necropolis in Cracow Cathedral
Andreas Zajic - Form und Funktion – unsystematische Bemerkungen zur Gestaltung von österreichischen Epitaphien des 16. Jahrhunderts

Zprávy a diskuzní příspěvky

Franz Albrecht Bornschlegel - Das Epigraphische Forschungs- und Dokumentationszentrum an der Abteilung Geschichtliche Hilfswissenschaften der Universität München
Miroslav Čovan - O možnostiach spolupráce medzi epigrafiou a pamiatkovou starostlivosťou na Slovensku
Milan Hlinomaz - In margine k vyšebrodským náhrobníkům
Jan Chlíbec - Diskusní příspěvek k referátu Milana Hlinomaze
Markéta Janatová - Výstava pohřebních textilií z hrobky rodu Dietrichsteinů
Jaroslava Lencová – Jana Marešová - Epigrafický a sepulkrální materiál v oddělení dokumentace ÚDU AV ČR, v. v. i.
Jiří Roháček - Pracoviště pro epigrafická a sepulkrální studia Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

Seznam autorů

Artefactum, Praha 2009, 445 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-86890-19-7