Epigraphica et Sepulcralia 6

Epigraphica et Sepulcralia 6
ISBN: 978-80-86890-82-1
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jan Roháček (ed.)

Epigraphica et Sepulcralia 6

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové přísvěky českých, slovenských a polských badatelů přednesené na pravidelných zasedáních k problematice sepulkrálních památek v letech 2012–2014.

Obsah:

Úvodem (Jan Roháček)

Studia
Štefan Oriško: Poznámky k typológii a ikonografii náhrobníkov románského obdobia zo západného Slovenska
Marcin Szyma: The 13th Century Sepulcral Chapel in the Benedictine Abbey im Lubiń
Petr Chotěbor: Původní podoba náhrobku Petra Parléře
Marek Walczak: Topography of the Royal Necropolis at the Cracow Cathedral in the Middle Ages
Jan Chlíbec: Bronzová sepulkrální plastika v Čechách od středověku do konce vlády Ferdinanda I.
Miroslav Čovan: Epigrafické a sepulkrální pamiatky pánov z Brezovice v stredoveku a ranom novoveku.
Šárka Gandalovičová: Mříž jako součást hrobového prostoru
Milan Svoboda: Sepulkrální památky nižší šlechty na Frýdlantsku v 16.-18. století (Vývoj bádání, výsledky, výhledy)
Marie Válová: Náhrobek Vladislava I. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v benediktinském klášteře v Kladrubech.
Olga Myriam Przybylowicz: Z badań nad obrzadkiem pogrzebowym klarysek - liturgia i mjesca pochówku w klasztorach na zemiach polskich
Eva Jarošová: Tuoniova vlast věčná - podoby funerální kultury raného novověku ve Finsku. Vybrané příklady z katedrály v Turku.
Zuzana Macurová - Zdeňka Michalová: Historismus, konverze a rodová memorie v kostele Boží  Prozřetelnosti v Šenově.
Martin Pavlíček: Ke genezi a podobě epitafu Karla I., knížete z Liechtensteinu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě.
Vladislava Říhová: Kresebná alba náhrobků Václava Michaela Voláka.
David Pindur: Jezus rzekl... Evangelické sepulkrální památky tolerančního období na Těšínsku
Jana Bělová: Nápisy z litinových náhrobků na Podbrdsku v 18. a 19. století
Vojtěch Kessler: Petrifikace vojenské paměti versus pieta. Válečné pomníky a hromadné hroby v jejich historickém provozu.
Marta Herucová: Epitaph Epitaf od Antonína Normana Brandla
Pavla Machalíková: Návrhové kresby Wenzela Führicha
Monika Eretová: Sepulkrální dílo sochaře Franty Úprky
Karin Písaříková: Architekt Čermák a jeho brněnské náhrobky.

Materiae, Acta
Jan Chlíbec: Grafická předloha výjevu nanebevstoupení Páně na epitafu Floriána Griespeka z Griespachu.
Zuzana Čovanová Jánošíková: Sepulkrália farára Michala Alfonsa v piaristickom kostole v Podolínci
Jana Bělová: Mřížová kaple sv. Norberta v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
Milan Hlinomaz: Některá sepulkrální curiosa a enigmata
Ivan Hlaváček: Recenze: Juraj Šedivyý a kol. - Latinská epidrafia
Jan Chlíbec, Jan Roháček: On the Review of the Book Figure and Lettering

Seznam vyobrazení
Seznam autorů

Nakladatelství Artefactuma Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 525 s., čb., česky, slovensky, anglicky, anglická a česká resumé, ISBN 978-80-86890-82-1