Epigraphica & Sepulcralia 11

Epigraphica & Sepulcralia 11
ISBN: 978-80-88283-77-5
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jiří Roháček (ed.)

Epigraphica et Sepulcralia 11

Publikace přináší příspěvky 18. a 19. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Tyto mezinárodní vícedenní konference pořádá Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. od roku 2000. Jsou zaměřené na téma sepulkrálních památek jako hmotných artefaktů sepulkrální kultury a umění v tradičním slova smyslu, s věcným či metodickým vztahem ke středoevropské problematice. Nevyhýbají se ovšem ani tématům, která šířeji osvětlují kontext, v němž tyto památky vznikaly a funkčně se uplatňovaly. Důraz je kladen na charakter interdisciplinárního, inter regionálního a interinstitucionálního setkání. 18. zasedání bylo tematicky zaměřeno na památky do r. 1526, 19. zasedání bylo bez časového omezení.

Obsah:

18. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Christiana
Slovo, obraz a text. Najstaršie stredoveké sepulkrálie zo Slovenska a semiliteralita. Juraj Šedivy
Několik poznámek k náhrobníkům z raného počátku vrcholného středověku. Jan Podhorský
The Master of the Stibor Tombs: the Fifteenth-century Buda Workshop of a Sculptor-Eterpreuner. Pál Lövei
Středověké epitafy a sepulkrálie v mobilních fondech Národního památkového ústavu. Tomáš Gaudek
Náhrobek Martina Šípa z Bránice (+1509) v Opavě. Nový přírůstek k pozdně gotickým sepulkrálním památkám českého Slezska. Karel Müller
Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci jako pohřebiště nižší šlechty. Zdeňka Michalová
Sepulkrální památky v klášteře Svaté Dobrotivé v Zaječově. Milan Hlinomaz - Hana Pátková
Nápisová deska typu tabula ansata v moravské raně renesanční sepulkrální tvorbě. Hana Myslivečková

Judaica
Dokumentace Starého židovského hřbitova v Praze. Dan Polakovič

19. zasedání k problematice sepulkrálních památek

Christiana
Sepulkrálne pamiatky šlachtického rodu zo Seče ako súčasť historicko-genealogického výskumu rodu. Monika Tihányiová
Daleko od svých, daleko od domova. Hroby členů uherského rodu Báthory. Helena Chalupová
Nápisový náhrobník v jižní věži kostela sv. Mořice v Olomouci a jeho výpovědní hodnota. Ondřej Belšík, Hana Myslivečková
Epitaf Jáchyma z Hradce v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci ve světle archivního, restaurátorského a materiálového průzkumu. Zdeňka Michalová, Lucie Bartůňková, Petr Kuneš
The Canons of Noble Self-presentation in Silesian Epitaph Art of the Early Modern Era on the Example of Two Monuments from Berawa and Biala Prudnica. Sylwia Krzemiňsky
"HIC JACET PECCATOR, CAPELLAE HUJUS FUNDATOR". Pohřební kaple a Epitaf Jindřicha Viléma hraběte Vlčka(+1739) v Klimkovicích a jejich historický kontext. Jiří Brňovják
Hrobka rodu Hanavských v Hořovicích - nová zjištění. Markéta Kudláčková
Sepulkrální palimpsest? Translokace památky a vzpomínky na příkladu padlých z války v roce 1866 v Köslin/Koszalinu a poznani. Karolina Čwiek-Rogalska, Vojtěch Kessler, Josef Šrámek

Materiae/Acta
Nález fragmentů náhrobníku při kostele sv. Bartoloměje v Kolíně. Dan Polakovič

Judaica
Zednářské motivy na židovských hrobech v ČR. Současný stav výzkumu a badatelské výzvy. Ruth Jochan Weiniger
Památníky obětem šoa v Čechách jako specifické sepulkrální památky. Blanka Soukupová

Nakladatelství Artefactum, Praha 2022, rozměr 148 x 210, 434 s., čb, ISBN 978-80-88283-77-5