Epigraphica & Sepulcralia 5

Epigraphica & Sepulcralia 5
ISBN: 9788086890661
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Jiří Roháček (ed.)

Epigraphica & Sepulcralia 5

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Kromě příspěvků z 10. zasedání Longius aut propius, mors sua quemque manet v Praze 31. října – 2. listopadu 2012 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení.

Obsah v galerii.

Nakladatelství Artefactum Praha 2014, rozměr 148 x 210 mm, 410 s., čb., ISBN 9788086890661