Estébáckou Prahou

Estébáckou Prahou
ISBN: 978-80-200-3098-6
Availability: in stock
including VAT
your price385,00 Kč
ps
Prokop Tomek

Estébáckou Prahou

Průvodce po pražských sídlech Státní bezpečnosti

Druhé doplněné vydání obsahuje kromě stávajících i nové lokality, nově objevené dobové fotografie a plánky spojené s činností Státní bezpečnosti před rokem 1989. Kniha přináší i základní informace o úkolech, struktuře a funkcích různých složek StB. Suché údaje tak dostávají nový význam a atraktivitu zasazením do rámce města. Odhalit místa působení StB je poměrně obtížné. Jedním z atributů Státní bezpečnosti bylo přísné utajení. To se důsledně týkalo i objektů, v nichž StB působila. Kromě budov úřadů a věznic užívala StB ke schůzkám s agenty i byty a další prostory. Lze ale také říci, že veškerý veřejný prostor se stával operačním prostorem Státní bezpečnosti. Hlavní část knihy tvoří hesla věnovaná jednotlivým lokalitám. Hesla obsahují identifikační údaje a reflektují historický, stavební a uživatelský vývoj místa včetně dobových snímků a plánků zachycujících i dřívější situaci či instalaci různých zařízení. Současné fotografie ukazují změny za posledních několik desetiletí. Kniha poskytuje nejen přístupnou informaci o Státní bezpečnosti, ale také umožňuje podívat se na město jinak, jako na dějiště skrytých dramat a příběhů.

Obsah

Úvod
Co byla Státní bezpečnost
Co se dělo za zdmi?
Propůjčené a konspirační byty StB
Sledovací stanoviště StB
Místa dramatických událostí
Fotografie zmizeléhoo světa
Po listopadu 1989
Jak hledat v průvodci

Městské části a sídla StB v nich

Přílohy:
Struktura federálního ministerstva vnitra ČSSR v období srpen 1988 až únor 1990 s vyznačenou řídící působností ministra a jeho námětsků
Poslední struktura Ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR z období srpen 1988 - únor 1990 s vyznačenou působností ministra a jeho námětsků
II. správa SNB - Hlavní správa kontrarozvědky SNB
Struktura Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje - Správa SNB
Struktura IV.. správy SNB -- Správa sledování StB
Struktura VI. správy SNB - Správa operativní techniky Státní bezpečnosti
Přehled propůjčených bytů v Praze - výběr
Seznam krycích názvů hotelových a restauračních zařízení

Nakladatelstvá Academia, Praha 2020, 2.vydání, rozměr 130 x 200 mm, 288 s., bar., česky, ISBN 978-80-200-3098-6