Estetika udržitelné architektury / The Aesthetics of Sustainable Architecture

Estetika udržitelné architektury / The Aesthetics of Sustainable Architecture
ISBN: 978-80-88161-12-7
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Petr Kratochvíl, Dan Merta, Klára Pučerová (eds.)

Estetika udržitelné architektury / The Aesthetics of Sustainable Architecture

Výstava „Estetika udržitelné architektury“ v Galerii Jaroslava Fragnera (Praha 2020), kterou tato publikace doprovází, přibližuje vývoj této problematiky po roce 2008, kdy se zde konala obdobně zaměřená výstava „Zelená architektura.CZ“. Více než 60 příkladů českých i zahraničních realizací tentokrát zahrnuje širší spektrum uplatnění principů udržitelnosti, a to v několika kategoriích: stavby pro bydlení individuální i hromadné; budovy školní, komerční, průmyslové; veřejné prostory a krajinářské návrhy; nové využití brownfieldů; velké urbanistické celky. Společným záměrem je ukázat, že principy udržitelnosti lze zapojit do celku díla jako jeho integrální součást, která se neuplatňuje na úkor estetických kvalit stavby.

Úvodní teoretické studie se tématu věnují z různých úhlů pohledu. Petr Kratochvíl se ve stati „Firmitas, utilitas, venustas a udržitelnost“ zabývá otázkou, do jaké míry a v jakém smyslu máme udržitelnost chápat jako specifický rys architektonického díla, nebo zda je samozřejmou podmínkou každé dobré architektury. Hans Ibelings ve stati „It Is Time For a Global Warming History of Modern Architecture” dovozuje nutnost nové interpretace vývoje architektury, která by více brala zřetel na architekty a díla reagující již v minulosti na negativní environmentální důsledky civilizačního vývoje.
Stať Jana Tywoniaka „Budovy jako součást problému i součást řešení“ shrnuje nejen nové poznatky o technických řešeních udržitelných staveb, ale i závazné politické dokumenty Evropské unie, jež by měly pozitivní změny iniciovat.
Komplexnímu pojetí systémů veřejné dopravy, ohleduplných vůči prostředí, se věnuje stať Petra Kroppa „Estetika přestupu na šetrnou mobilitu“, jež čerpá ze zkušeností přestavby dopravních uzlů v Nizozemí. Stať Dana Merty „Vystavování udržitelné architektury“ rekapituluje řadu minulých výstav v Galerii Jaroslava Fragnera, které – byť pod odlišnými názvy – reflektovaly témata spojená s udržitelnou architekturou, a v tomto kontextu představuje některé z nejvýznamnějších realizací a tvůrců.

Editoři Petr Kratochvíl, Dan Merta, Klára Pučerová
Eseje Hans Ibelings, Jan Tywoniak, Petr Kropp, Petr Kratochvíl, Dan Merta
Texty Petr Kratochvíl (PK), Dan Merta (DM), Klára Pučerová (KP), Jakub Hepp (JH), Petr Kropp (PKP), Veronika Richterová (VR)

Obsah

Petr Kratochvíl: Firmitas, utilitas, venustas & udržitelnost
Hans Ibelings: V éře globálního oteplování přichází čas na nový výklad dějin moderní architektury
Jan Tywoniak: Budovy jako součást problému i součást řešení
Petr Kropp: Estetika přestupu na šetrnou mobilitu
Dan Merta: Vystavování udržitelné architektury

Nebytové objekty

Nová budova centrály Československé obchodní banky
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání
Drn
Main Point Pankrác
Základní umělecká škola Karla Malicha
Základní škola Psáry a Dolní Jirčany
Mateřská škola Všetaty
Sídlo a výrobní areál společnosti Liko-s
Zelená výrobní hala Železný
Zahradní architektura Kurz
Air House
Energetický dům Brattorkaia
Sídlo Mezinárodního olympijského výboru
Královská akademie ochrany přírody
The Crystal
Administrativní budova ABW
Lodenica Karloveské rameno

Bydlení

Rezidence Červený dvůr
Vila pod altánem
Zen Houses
Pasivní dům "Housenka" v Olšanech
Dům Zilvar
Pallet Pottle Cabin (PBC), přístřešek pro uprchlické tábory
Vertikální les
L'arbre blanc
Aktivní dům b10
Venkovský dům
Sluneční dům
Aktivní městský dům
Bytový dům Herberia

Brownfieldy & revitalizace objektů

Dolní oblast Vítkovice
Zóna pro umění 8smička
Hostinec Rekovice na Horečkách
Pivovar Trautenberk
Euref Campus Berlin
Silo
Kulturní čtvrť Helsingor
Genk C-Mine
Přestavba domu Boisset
Kulturpark

Veřejný prostor & krajina

Park 4dvory
Archeopark
Otevřená zahrada v Brně
The Campus Science Park
Kaple cestou
Rozhledna Doubravka
Madrid Rio
Norské turistické trasy
Park Gleisdreieck
Seoullo 7017

Urbanistické celky & strategie

Urbanisticko-architektonický vývoj obce Dolní Břežany
Koncept udržitelné mobility v Nizozemí
Jezerní město Aspern
Mezinárodní stavební výstava IBA Hamburg

Bibliografie
Resumé

Galerie Jaroslava Fragnera a Architectura, Praha 2020, rozměr 20,5 x 21,5 cm, 320 stran, česky a anglicky, ISBN 978-80-88161-12-7