Estetika v proměnách prožitků

Estetika v proměnách prožitků
ISBN: 978-80-7420-040-3
Availability: in stock
including VAT
your price598,00 Kč
ps
Jiří Vaněk

Estetika v proměnách prožitků


Cesty, propasti a pasti estetiky


Kniha charakterizuje základní podoby estetické zkušenosti, jako je krása, ošklivost, vznešenost, půvab nebo pitoresknost, vyznačuje povahu mentálních předpokladů pro jejich vytváření a recepci (fantazii, intuici, metaforické a symbolické myšlení i principy kultivace jazyka). Charakterizuje jejich projevy v zakoušení těla, kýče a v estetice situací a událostí. V těchto souvislostech zkoumá také rozdíl mezi erotickým a pornografickým dílem, krajní polohy estétství a na druhé straně estetiku každodennosti a její projev v designu. Při zvažování rozhodujících měřítek estetického hodnocení (harmonie, smyslových kvalit, historicky vzniklých receptivních vzorců) vypovídá o studiu základní povahy estetických jevů v přírodě s jejich strukturou v rozpětí od klasických geometrických prvků a skladby po "střapatou geometrii" fraktálů.

Obsah:

Úvod

Obecné základy estetického prožitku

Co je estetické?
Ošklivost jako nutný negativní pól estetického prožívání
člověk a předměty jako nositelé estetických významů
Měřítka estetického hodnocení

Estetika myšlenkového dění

Estetika myšlení a tvorby
Estetika symbolů
Estetika jazyka

Estetika těla

Estetika těla I.
Estetika těla II.
Zpornografičtělé tělo a sadomasochismus
O hranici mezi erotičností a pornografičností uměleckého díla

Mezi estetikou výlučnosti a každodennosti

Formy estétství
Propadla vkusu: kýč a snobismus
Estetika situace, události a design

Resumé - shrnutí a závěry
Summary and conclusion
Poznámky
Literatura
Výběr jmen a pojmů užitých v monografii
Citované reprodukce
Jmenný rejstřík

Arsci, Praha 2014, 175 x 235 mm, 368 str., ISBN 978-80-7420-040-3