Etnomuzikologie. Velmi krátký úvod

Etnomuzikologie. Velmi krátký úvod
ISBN: 978-80-246-4596-4
Availability: in stock
including VAT
your price210,00 Kč
ps
Timothy Rice
Etnomuzikologie
Velmi krátký úvod

Všichni lidé, nejen hudebníci, jsou muzikální. Muzikalita je jedním ze základních kamenů lidské zkušenosti. Abychom lidské hudebnosti plně porozuměli, potřebujeme hudbu studovat v celé její geografické a historické rozmanitosti.
Držíte v rukou první úvod do oboru etnomuzikologie v češtině. Jeho přední postava, Timothy Rice, zde uceleným, přehledně strukturovaným a nanejvýš srozumitelným způsobem představuje, jak etnomuzikologie zkoumá fenomén hudby a lidské hudebnosti v nejrůznějších kulturních, sociálních a historických kontextech. Předmětem zájmu přitom zdaleka není jen takzvaná tradiční hudba, ale veškeré současné podoby hudby, včetně té populární. Rice ukazuje, jak se etnomuzikologové a etnomuzikoložky ve studovaných prostředích účastní hudebních událostí, zaznamenávají je a pozorují, provádějí rozhovory s účastníky a učí se hudbu „dělat“, hrát, zpívat a tancovat. Názorně nás uvádí do toho, jak navázat s hudebními komunitami vztah důvěry, jak poté analyzovat terénní data, která nesou komplexní individuální, sociální a kulturní významy, a jak je pomocí teorií společenských a humanitních věd interpretovat. To vše se dozvídáme mimo jiné prostřednictvím Riceovy sofistikované reflexe těch nejzajímavějších současných i historických etnomuzikologických výzkumů výběrově pokrývajících doslova celý svět.
Kniha je povinnou četbou pro všechny studující muzikologie, antropologie a etnologie. Významné rozšíření obzorů nabídne rovněž budoucím vyučujícím hudební výchovy na ZŠ a SŠ a hudby na ZUŠ, a všem hudebníkům vůbec. Po knize by měl však sáhnout každý, kdo touží dohlédnout za svůj dosavadní hudební horizont a porozumět.


Obsah:

Poděkování autora
Předmluva a poděkování překladatele

Definujeme etnomuzikologii
Trocha historie
Jak se dělá výzkum
Podstata hudby
Hudba jakožto kultura
Individuální hudebníci
Psaní hudebních dějin
Etnomuzikologie v současném světě
Etnomuzikologové při práci

Literatura zmíněná nebo citovaná v textu
Další doporučená literatura
Audio
Rejstřík

Nakladatelství Karolinum, Praha 2020, rozměr 145 x 205 mm, 152 s., čb., česky, ISBN 978-80-246-4596-4