Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století
ISBN: 978-80-88304-26-5
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Jan Hálek, Boris Moskovič

Fenomén Maffie

Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jako Maffie se dodnes obecně označuje ústřední organizace českého domácího protirakouského odboje z let 1914-1918. Je tak vnímána jako jeden z klíčových symbolů boje za vznik samostatného československého státu. Maffie se postupem času běžně užívaným a v podstatě plně akceptovaným pojmem z českých moderních dějin. Historiografické bádání ovšem dosud zcela ignorovalo, jakým způsobem se obraz Maffie konstruoval  a vyvíjel v desetiletích po skončení první světové války. Přitom výzkum tohoto "druhého života" se  ukazuje jako zcela klíčový. Umožňuje nám jednak zachytit proměny paměti české protirakouské rezistence, stejně jako analyzovat, jak se měnilo vnímání řady událostí let 1914-1918 v průběhu "krátkého" 20. století. Tímto novým přístupem se z Maffie stává podstatně vrstevnatější, konfuzní, ale o to zajímavější fenomén, na jehož odlišné interpretaci se v průběhu desetiletí různou měrou podílela dobová publicistika, historiografie i aktuálně aplikovaná politika dějin. V tomto kontextu tak můžeme sledovat, za jakých okolností a za použití jaké argumentace se formovalo převládající vnímání cesty k 28. říjnu 1918.

Obsah

Úvod
Prolog: mezi přijetím, rezignací a odmítáním

Maffie: předpoklady a východiska (1914-1918)
 • Zrození Maffie
 • Národní socialisté: upozaděný odboj
 • Maffie: ke genezi pojmu
 • Karel Kramář: od "majtele strany" k "národnímu mučedníkovi"
 • Česká protirakouská politika v terénu: aktéři, organizace, postoje
 • Pokrokáři: étos pravověrných
 • Realisté: étos vyvolených
 • Tisk jako aréna protitakouské politiky
 • Maffia a místa paměti české domácí protirakouské rezistence (1917-1918)
 • Samostatnost na obzoru
Maffie: symbol i politikum (1918-1928)
 • Kancelář prezidenta republiky jak nové centrum Maffie
 • Problém "odrakouštění" a role čestného soudu Maffie
 • Maffie jako místo paměti československé revoluce
 • Maffie a otázka společenského ocenění
 • Politický odboj mezi politikou a historiografií
 • Maffie jako jablko stranického sváru
 • Sokolská složka domácího odboje
 • Exkurz první: Velká válka Aloise Kaftana
 • Maffie - pouze pražská záležitost?
 • Exkurz druhý: Hlinecká Maffie
 • Exkurz třetí: Českotřebovská Maffie
Maffie v době politckých a společenských zvratů (1929-1945)
 • Jan Hajšman a Milada Paulová - spolutvůrci dějin Maffie
 • Maffie: místa a symboly
 • Ve stínu nových hrozeb
 • Podivná symbióza
 • "Naivní Maffiáni"?
Ve stínu rudého října (1945-1988/1989)
 • Krátké intermezzo: Maffie ve třetí republice (1945--1948)
 • Mezi odmítáním a zapoměním: paměť Maffie v letech 1948-1958
 • Domácí odboj lidových mas: protirakouská resistence pohledem reformní historiografie (1958-1967)
 • Ve znamení padesítého výročí vzniku Československa (1967-1968)
 • V normalizačním tichu (1969-1988)
Návrat bez slávy
 • Velká výročí (1988-1989)
 • Ve víru tranzice (1990-1998)
 • Paměť Maffie in statu quo

Tváře Maffie: na místo závěru
 • Maffisté - staré elity nového státu
Příloha
Seznamy členů Maffie 1919-1929

Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Seznam vyobrazení
Summary

Masarykův ústav – Archiv AV ČR, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 380 s., čb., ISBN 978-80-88304-26-5