Finance v životě pražské metropolitní kapituly

Finance v životě pražské metropolitní kapituly
ISBN: 978-80-86852-77-5
Availability: in stock
including VAT
your price410,00 Kč
ps
Martina Maříková

Finance v životě pražské metropolitní kapituly


Hmotné zabezpečení kanovníků optikou účetních rejstříků z let 1358-1418


Obsah:

Úvod

Správa majetku pražské metropolitní kapituly
Kategorie kapitulního majetku a jejich povinností vůči pražskému kostelu
Počátky kapitulního majetku a jeho vydělení z biskupových statků
Zvláštní nadání prelátů pražského kostela
Zvláštní nadání služebníků pražského kostela
Nadání příslušející k oltářům v chrámu sv. Víta
Kanovnické prebendy a jejich správa
Obedience a jejich správa
Společný katipulní majetek v užším slova smyslu a jeho správa

Společně spravované příjmy
Příspěvky z nadání pražského probošství
Platy z obediencí
Příjmy z Týnského dvora
Příjmy z aniversarijních nadání
Příjmy z výtěžku stříbrných dolů u Kutné Hory
Ostatní nepravidelně doložené příjmy a příjmy neznámého původu
Příjmy z hospodaření na jeiných kapitulních statcích
Půjčky

Výdaje ve prospěch kapituly jako celku a rezidujících kanovníků
Každodenní podělování
Každodenní porce financované z proboštova příspěvku ve prospěch kapituly
Každodenní porce financované z aniversarijních nadání
Každodenní porce financované z výnosu obediencí
Každodenní porce financované z ofěr
Týdenní podělování
Podělování kanovníků
Podělování kanovníků z výnosu obediencí a Týánského dvora
Kanovnické porce roku milosti
Podíly vyplácené ostatním příslušníkům pražského kostela
Podělování kanovníků urburními příjmy
Příspěvky na práce na kapitulních vinicích
Jednorázové a nepravidelně doložené výdaje
Roční plat vyšehradským chorálníkům
Porce pro potřeby kapituly
Platby bratrstvům prebendovaných kanovníků a služebníků katedrály
Platby služebníkům pražského kostela
Píležitostná vydání

Hmotné zabezpečení kanovníků a jeho vliv na rezidenci

Význam společně spravovaného majetku pro soudržnost kapituly jako celku

Závěr

Edice
Tabulky

Archiv hlavního města Prahy, Praha 2018, 160 x 240 mm, 782 str., ISBN 978-80-86852-77-5