František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan
ISBN: 978-80-88283-40-9
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Ivo Šulc, Jan Uhlík, Kristina Uhlíková (eds.)
František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

I přes rozsáhlé dílo, které po sobě František Schmoranz starší zanechal a zásadní dopad jeho aktivit v oblasti památkové péče na dnešní stav řady objektů, zejména v regionu východních Čech, nebyla dosud jeho osobě věnována odpovídající pozornost. Totéž platí i pro další členy rozvětveného rodu, jehož zakladatelem se tento významný mimopražský architekt a stavitel druhé poloviny 19. století stal. Kniha, která je výsledkem mnohaletého výzkumu týmu historiků umění, historiků a archivářů, představuje první monografické zpracování životních osudů a tvorby Františka Schmoranze staršího a dalších významných osobností jeho rodu zasazené do dobového uměleckého, historického a společenského kontextu.

Obsah:

Pozoruhodný rod Schmoranzů

František Schmoranz starší
   Rodiče a sourozenci
   Odchod z Běléa začátek kariéry
   Příchod na Chrudimsko
   Funkce městského stavitele a krajského konzervátora
   Principy Schmoranzova díla
   Stavby pro šlechtické objednavatele
   Církevní stavby
   Stavby pro města a obce
   Dílo Františka Schmoranze st. ve světle pramenů a literatury
   Spolupracovníci
   Veřejné působení a pocty
   Osobní život
   Osudy dětí

František Schmoranz mladší
   Architekt František Schmornz ml.
   Studia
   Rozhodující setkání
   Otevření Suezského kanálu a stavba chedivova paláce
   Architektura výstavních pavilonů
   Architektem ve Vídni v nostalgii po Jitřní zemi
   Světová výstava v Paříži 1878
   Wiesnerův palác
   Mistři funerální architektury
   První „česká chalupa”
   Přestavba Vlašského dvora aneb Obraz jednoho města
   Školní budovy
   Chrudimské děkanství
   Paláce národní minulosti
   Orientální návraty
   Zakladatel Uměleckoprůmyslové školy v Praze
   Jan Machytka
   Trpké plody světské slávy

Josef Schmoranz
   Pedagog, výtvarník a kulturní činitel
   Osobní život
   Potomci Josefa Schmoranze

Jan Schmoranz
   Architekt a stavitel
   Osobní život
   Potomci Jana Schmoranze

Gustav Schmoranz
   Dětství, studia, pedagogické působení
   Vztahy k Orientu
   Dramatik, překladatel, literát
   Ředitel Národního divadla v Praze
   Architekt
   Závěr života

Zdeněk Schmoranz
   Literát, loutkář a žurnalista
   Odbojář
   Pocty
   Osobní život a osudy rodiny

Další členové rodu
   Tragédie druhé světové války

Mezi zánikem a zrozením
   Architekti a stavitelé z rodu Schmoranzů a památková péče

Závěr
Přílohy

Artefactum, Praha 2020, rozměr 215 x 275 mm, 440 s., bar., česky s anglickým a německým resumé, ISBN 978-80-88283-40-9