Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419

Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419
ISBN: 978-80-246-3136-3
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Olivier Marin

Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419


Na přelomu 14. a 15. století se v Praze zrodila hereze, která svou silou pozdvihla celou zemi. Z věrnosti k svému mluvčímu mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici. Monografie Oliviera Marina mapuje kořeny tohoto konfliktu. Závěr 14. století byl dobou reforem a nešlo zde jen o tu, kterou později nazveme husitstvím. Hus bezpochyby dokonale ztělesňoval evangelické smýšlení české univerzitní elity. Vedle něj však spolupůsobily i další osobnosti – německy mluvící mistři, představitelé církevní hierarchie nebo zbožní laici. Ačkoli navzájem sdíleli nostalgii po čase apoštolů, jejich představy o Bohu, svátostech i církvi byly rozličné. Jejich dialog tvoří páteř této knihy, která ve výkladu o setkáních i střetávání mezi arcibiskupem, univerzitními mistry a věřícími odhaluje náboženské kořeny střední Evropy.

Obsah:

Úvodní slovo k českému vydání
Úvod

Část první: Počátky
Úvod
Kolektivní profil pražských reformátorů
Dynamika pražské reformace
Myšlenkový výbava pražských reformátorů

Část druhá: Nova et vetera. Pražský spor mezi světským klérem a řeholníky
Úvod
První popudy
Vlivy
Krize

Část třetí: EcclesiaChristi de Bohemia
Úvod
České země a Řím
Mistři a moc
Jak být Čechem?

Část čtvrtá: Univerzitní mistři a laická zbožnost
Úvod
Otázka častého přijímání svátosti oltářní u laiků
Lingwa Vulgaris, Lingwa Naturalis. Lidový jazyk v pohledu pražských teologů
Kajícnice, vyzionářky a "kazatelky". Ženy v nábožensém životě

Závěr
České reformní hnutí, husitství a pozdní středověk v pohledu Oliviera Marina
Doslov k českému vydání (Petr Čornej)

Karolinum, Praha 2017, 522 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-246-3136-3