Georgius Agricola (1494-1555)

Georgius Agricola (1494-1555)
Availability: in stock
including VAT
your price30,00 Kč
ps
Jaroslav Folta - Jiří Majer - Miloš Zárybnický
Georgius Agricola (1494-1555)

Drobná publikace Národního technického muzea chce poskytnout hlavní informace o postavě Georgia Agricoly, o významu krušnohorského hornictví a hutnictví Agricolovy doby a také o modelech technických zařízení a technologických postupů jak byly pro NTM zhotoveny podle vyobrazení v Agricolově práci Dvanáct knih o hornictví a hutnictví (1556) a v Knize o prubířství z r. 1574 od Lazara Erckera (1528-1594), hutníka a dlouholetého mincmistra království českého.

Obsah:

Úvodem k výročí
Georgius Agricola (1949-1555) - 500 let od narození
Báňská a hutní praxe v českých důlních revírech 16. století
Popisy modelů hornické a hutní techniky 16. stol.
Poznámka k modelům hornické a hutní techniky 16. století ve sbírkách NTM
V textu uvedená literatura

Národní technické muzeum, Praha 1994, 40 s., rozměr 150 x 210 mm, čb, česky, ISBN 978-80-7037-028-9