Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550

Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550
ISBN: 978-80-7101-181-1
Availability: in stock
including VAT
your price1 500,00 Kč
ps
Hedvika Sedláčková

Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550

Kniha sestávající ze tří částí představuje zcela ojedinělý počin na poli bádání o středověkém skle na Moravě. První svazek (Assessment of Finds) je věnován vyhodnocení nálezů skla v rámci jednotlivých historických období (sklo za Přemyslovců, Lucemburků, atd.). Součástí vyhodnocení jsou i chemické analýzy a zasazení skla a sklářství do historického rámce.
Druhý díl (Catalogue of Glass) je katalogem nálezů, který zahrnuje více než tři tisíce exemplářů skleněných nádob. Součástí katalogu je i zhodnocení jednotlivých tvarů skla. Oba díly jsou vybaveny bohatou kresebnou a fotografickou dokumentací. Přílohu II. dílu tvoří CD s katalogem zahrnujícím více než 300 objektů se sklem, tedy nálezové okolnosti jednotlivých předmětů.

Archaia Brno a Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, r. 2019, rozměr 230 x 306 mm, 2 díly a CD, celkem 726 s., anglicky s českým resumé u každé kapitoly bar., ISBN 978-80-7101-181-1