Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách
ISBN: 978-80-246-3174-5
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Jan Royt

Gotické deskové malířství v severozápadních a severních

Čechách


V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340–1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I. Habsburský. Toto bohatství uměleckých děl bylo následkem hospodářského vzmachu severozápadních Čech, především však těžby a zpracování kovů v Krušnohoří. Autor monografie Jan Royt ve spolupráci s historičkou Michaelou Hrubou a historičkou umění Magdalénou Nespěšnou Hamsíkovou seznamuje čtenáře s vývojem deskové malby v severozápadních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území. Jednotlivé památky jsou podrobně představeny formou katalogových hesel, doprovázených barevnými reprodukcemi.

Obsah

Poděkování

Úvod (Jan Royt)

I. Severozápadní a severní Čechy na sklonku středověku (Michaela Hrubá)

II. Uměleckohistorická literatura věnovaná gotickému deskovému malířství v severozápadních a severních Čechách (Jan Royt)

III. Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách 1340-1550 (Jan Royt)

IV. Desková malba v Sasku v letech 1470-1530 a její vliv na deskovou malbu v severozápadních Čechách (Jan Royt)

V. Korpus deskové malby v severozápadních a severních Čechách (Jan Royt, Magdaléna Hamsíková-Nespěšná)
1. Madona mostecká
2. Madona osecká
3. Slavětínský oltář
4. Oltář z Jeníkova
5. Oltář z Duban
6. Oltář z Duban
7. Křídlo oltáře z Bystřice u Kadaně
8. Oltář z Letařovic
9. Mistr Svatojiřského oltáře - Oltářní trojúhelníkové nástavce kadaňské
10. Mistr Svatojiřského oltáře - dílna, sv. Voršila, Sv. Barbora, sv. Dorota, sv. Kateřina
11. Hans Maler (?) - Dvě desky s náměty Narození Krista a Klanění tří králů
12. Oltářní křídla z Roudník u Chabařovic
13. Norimberský malíř (Wolfgang Katzheimer?) - Oboustranně malovaná oltářní křídla
14. Hornorýnský mistr - Sv. Jan na Patmu
15. Hornorýnský mistr - Příbuzenstvo Kristovo
16. Hornorýnský mistr (?) - Skříňový oltář s vyobrazením Příbuzenstva Kristova z Cínovce
17. Dvě oboustranně malovaná oltářní křídla s mariánskými náměty ze Zeliny
18. Skříňový oltář z Kerhartic (Gersdorfu) u České Kamenice
19. Oltář z Klapého u Libochovic
20. Predela oltáře z Klapého u Libochovic s námětem 12 apoštolů
21. Oltárni křídlo s námětem Assumpty v slunci oděné z archy z Českého Chvojna
22. Mistr Litoměřického oltáře - tzv. Litoměřický oltář
23. Hans Hesse - Roudnický oltář (12 desek s pašijovými náměty)
24. Umělec ovlivněný podunajskou školou (Hans Hesse - okruh?) - Oltář z Vintiřova
25. Dílna Hanse Hesse - Oltář sv. Barbory
26. Dílna (okruh?) Hanse Hesse - Oltářni křidla se sv. Petrem, sv. Kateřinou, sv. Barborou a se sv. Pavlem
27. Assumpta z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vrbně nad Lesy
28. Oboustranně malovaná křidla se sv. Kateřinou a sv. Maří Magdalénou, se sv. Barborou a sv. Onufriem
29. Nikl z Jurgenthalu (?) - Oboustranně malovaná oltářni křidla s mariánskými náměty, se sv. Barborou a sv. Kateřinou
30. Mistr oltáře sv. Alexia (?) - Oboustranně malovaná křidla s legendou sv. Jakuba a s donátorskou scénou, pevná křidla s vyobrazením sv. Sebalda a sv. Vendelína (Jodoca?), oltářni nástavec s vyobrazením utrpení sv. Alexia
31. Kadaňské Ukřižováni
32. Zák Lucase Cranacha st. - Oltářni retábl s mystickým zasnoubením sv. Kateřiny
33. Okruh Lucase Cranacha st. - Oltář sv. Jana Křtitele
34. Mistr oltáře z Oberbobritzsch (dílna) - Oltářni retábl sv. Kateřiny
35. Oltářni retábl Panny Marie Růžencové
36. Oltářni křidla se sv. Adriánem, sv. Osvaldem, sv. Petrem a sv. Pavlem z Libkovic
37. Votivni epitaf Vavřince Hengsta
38. Votivni obraz s mystickým zasnoubenim sv. Kateřiny
39. Lucas Cranach st. - Adam a Eva
40. Mistr IW - Křidla tzv. Oltáře z Litoměřic
41. Mistr IW - Zelinský oltář
42. Mistr IW - Votivni deska s Assumptou, tzv. Mostecká
43. Mistr IW - Odpočívající Kristus
44. Mistr IW - Stěti sv. Kateřiny
45. Mistr IW (dílna) - Oltářni retábl sv. Barbory
46. Dílna Mistra IW - Kovový had
47. Deska se sv. Jakubem Většim a sv. Janem Evangelistou
48. Oltářni křidlo se sv. Kryštofem
49. Oltář sv. Anny z Libkovic
50. Mistr Slavětinského oltáře - Oltářni polyptych s náměty Kristova utrpení a oslaveni, s řezanou predelou a s nástavcem
51. Mistr Slavětinského oltáře - malíř (dílna), Mistr oltáře z Dohny (Mistr Doksanské archy) - řezbář (dílna) -Utrakvistický oltář s řezanými anděly a výklenkem pro Tělo Páně ve středu a s pohyblivými oboustranně malovanými křidly
52. Mistr Slavětinského oltáře (dílna) - Oltářni křidla s vyobrazením sv. Václava a sv. Ludmily ze Štěti
53. Mistr Slavětinského oltáře - Oltář s Proměněnim Krista na hoře Tábor
54. Mistr Slavětinského oltáře - vnější strany křidel Doksanského oltáře s námětem Zvěstováni Panně Marii
55. Mistr Slavětinského oltáře (dilna) - Oltářni křidlo z Vetlé s vyobrazenim sv. KarlaVelikého (?)
56. Mistr Slavětinského oltáře (dilna) - Oltář z Duban
57. Mistr Slavětinského oltáře - Strahovská oltářni křidla se sv. Alžbětou a se sv. Ludmilou
58. Utrakvistický oltář z Brozánek
59. Oltářní triptych s Nejsvětější Trojicí a s oboustranně malovanými křídly
60. Mistr oltáře z Českého Chvojna (severočeský mistr) - Dvě oboustranně malovaná oltářní křídla s vyobrazením světic
61. Oltářní křídla se světci a světicemi
62. Hornorýnský mistr (?) - Ukřižování z biskupské rezidence v Litoměřicích
63. Norimberský mistr (?) - Dvě oltářní křídla s náměty ze života sv. Jáchyma a sv. Anny
64. Madona mezi sv. Anežkou Římskou a sv. Kateřinou
65. Oltářní křídlo se sv. Vavřincem
66. Švábský mistr (?) - Umývání nohou apoštolům
67. Vlámský mistr (?) - Umučení 10 000 rytířů
68. Hornorýnský mistr (?) - Ecce homo
69. Hornorýnský mistr (?) - Ukřižování z Budyně
70. Hornorýnský mistr (?) - Oplakávání Krista
71. Hornorýnský mistr (?) - Dvě desky s Nesením kříže a se Zmrtvýchvstáním Krista
72. Hornorýnský mistr, okruh Martina Schongauera - Adorace Krista
73. Madona na půlměsíci ze Žatce
74. Mistr Svatojiřského oltáře (?) - Navštívení Panny Marie, Klanění tří králů
75. Oplakávání Krista z Litoměřic
76. Rozeslání apoštolů z Litoměřic
77. Bolestný Kristus z Duchcova
78. Mistr IW - Predela s Veraikonem
79. Mistr IW (?) - Madona se sv. Barborou a sv. Kateřinou


VII. Prameny a literatura
Seznam vyobrazení

VIII. Resumé

Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, rozměr 210 x 265 mm,. 352 s., bar., česky, ISBN 978-80-246-3174-5