Gotický rostlinný dekor na evropských stavbách 12. a 13. století

Gotický rostlinný dekor na evropských stavbách 12. a 13. století
ISBN: 978-80-86562-18-6
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Pavel Kroupa
Gotický rostlinný dekor na evropských stavbách 12. a 13. století

Obsahem knihy je evropský raně gotický rostlinný dekor 12. a 13. století. Autor na vybraných lokalitách ukazuje vývoj evropského rostlinného dekoru. Kniha je doprovázena bohatou fotografickou dokumentací, která čtenáři umožňuje lépe pochopit, v čem tento vývoj spočívá a na jakých výtvarných principech raně gotická ornamentika jednotlivých vývojových etap stojí.

Obsah:

Předmluva
Úvodem k rostlinnému dekoru
Období prvních gotických katedrál 1130-1160 a jejich rostlinný dekor
Katedrála Notre-Dame v Paříži a vznik gotického rostlinného dekoru
Generalizovaný gotický rostlinný dekor cca. 1175-1250/1300
Počátky konce gotického generalizovaného rostlinného dekoru jakožto součásti katedrálního stereotypu
Generalizovaný gotický rostlinný dekor v Německu a ve střední Evropě
Otevření smyslového světa a vznik realistického gotického rostlinného dekoru
Poslední čtvrtina 13. století a období gotického stylizovaného dekoru
Exkurz. Terakotový rostlinný dekor
Závěr
Poznámky
Literatura
Seznam vyobrazení na předělech kapitol
Německé resumé

Unicornis, Praha 2021, rozměr 215 x 305 mm, 152 s., bar., česky s německým resumé, ISBN 978-80-86562-18-6