Grafická prezentace architektury

Grafická prezentace architektury
ISBN: 978-80-01-06637-9
Availability: in stock
including VAT
your price382,80 Kč
ps
Zuzana Pešková

Grafická prezentace architektury


Pro tvůrčího architekta je potřeba dobře graficky prezentovat své myšlenky, nápady a návrhy investorům, spolupracovníkům, dalším odborníkům i neodborníkům nezbytná. Převést představy do grafického zobrazení srozumitelného pro ostatní bývá úkon, který často rozhoduje o uskutečnění díla. Publikace se proto zaměřuje na obecně platné zásady a postupy pro grafickou prezentaci architektonických návrhů bez ohledu na zvolenou techniku (ruční kresbu či digitální zpracování) a použité médium pro zobrazení (papír či displej). Zabývá se problematikou zachycení myšlenky skicou v historických souvislostech i soudobém tvůrčím kontextu, představuje základní zobrazovací metody, zásady architektonického kreslení, pojednání kresby, přístup k barvě. Ukazuje principy tvorby obrazu, možnosti postprodukčních úprav a možnosti výsledné prezentace. Kniha je koncipována tak, aby si ji každý majitel mohl dotvářet a vkládat do ní své poznatky.

Z obsahu:

Proč grafická prezentace architektury?
Zachycení myšlenky - skica
  Skica jako prvotní proces architektonického návrhu  
  Od čáry k prostoru
  Skicování a ruka
Zobrazení architektury
  Ortogonální a prostorové zobrazení
Architektonická kresba
  Konstrukce kresby
  Stafáž v architektonických a urbanistických výkresech
  Kresba v praxi architekta - ukázky aplikací
Kresba viděného
Aspekty barvy
  Barva ve výtvarné praxi
  Barvy v počítačové grafice
Tvorba obrazu
  Principy sestavování obrazu
  Atmosféra
  Vizualizace v praxi architekta - příklady různých přístupů
Výsledná prezentace
  Forma prezentace
  Grafika výsledné prezentace
Desatero grafické prezentace architektury
  Ujasněte si cíl
  Formát prezentace stanovuje limity
  Vyberte to podstatné
  Zaujměte
  Srozumitelně a pochopitelně
  Zvolte techniku, která vám jde
  Dodržujte hlavní kompoziční pravidla
  Graficky prezentaci sjednoťte
  Pohlídejte si parametry výstupu
  Hlavní je architektura
Summary
Bibliografie a zdroje

ČVUT, Praha 2019, 304 str., 250 x 155 mm, ISBN 978-80-01-06637-9