Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22-25 September 2010

Hans von Aachen in Context. Proceedings of the International Conference Prague 22-25 September 2010
ISBN: 978-808-6890-42-5
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
ed. Lubomír Konečný a Štěpán Vácha

Hans von Aachen in Context

Proceedings of the International Conference, Prague 22–25 September 2010


Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou
uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění
AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010 u příležitosti konání výstavy Hans von Aachen (1552–1615):
Malíř na evropských dvorech. V celkem třiceti příspěvcích od badatelů ze sedmi evropských
zemí, USA a Kanady je široce pojednána otázka vazeb Hanse von Aachen na italské prostředí
a jeho význam jako vůdčí malířské osobnosti ve střední Evropě kolem roku 1600. Autoři
jednotlivých studií sledují také vliv jeho tvorby na současníky i následovníky a důležitou
obchodní stránku uměleckého provozu: problematiku sítě objednavatelů, uměleckých agentů a
umělců ve střední Evropě, do níž byl tento malíř zapojen. V samostatné sekci „Dissertations in
Progress“ dostaly příležitost mladé badatelky z evropských a kanadských univerzit k prezentaci
svých projektů. Knihu uzavírá kompletní bibliografie přední badatelky středoevropské renesanční
a manýristické malby a kresby Elišky Fučíkové, jíž je sborník věnován.
Kniha vychází s podporou Akademie věd České republiky a Česko-německého fondu
budoucnosti.

ARTEFACTUM, Praha, r. 2012, rozměr 237 x 287 mm, 280 s., bar., německy a anglicky, ISBN 978-808-6890-42-5