Hanuš Zápal

Hanuš Zápal
ISBN: 9788087338490
Availability: in stock
including VAT
your price570,00 Kč
ps
Petr Domanický

Hanuš Zápal

Architekt Plzeňska

Z úvodu ke knize:
Hanuš Zápal se zatím v celostátní architektonické literatuře téměř neobjevil. Autor se však domnívá, že kvalita řady jeho prací opravňuje k tomu, aby zaujal důstojnou pozici vedle svých současníků. Podobně jako |Josef Gočár, Pavel Janák či Otakar Novotný zasahovali do pražského dění, Hanuš Zápal sehrál klíčovou roli v jihozápadních Čechách. .... Pokusíme se čtenáře přesvědčit, že nepovažujeme za velkou nadsázku jeho označení za "Gočára jihozápadních Čech". Zápal vlastně po roce 1910 svým způsobem nahradil Jana Kotěru, kterého vedení města dříve, než zde ještě moderní architekturu rozhodující představitelé potřebovali, nechalo z Plzně bez jediné zakázky odejít na opačný konec Čech.

Stručný obsah:

Úvod
Rodina a studia
Plzeň 1910
Od secese a nového klasicismu na práh moderny
Plzeňsko za první světové války
Plzeňsko v Československu
Umění a památky
Geometrická moderna
S prvky kubismu a rondokubismu
Inspirace lidovou architekturou
Ještě kubismus a rondokubismus
První žádost o penzi v roce 1925
Cestou k purismu a funkcionalismu
Odchod do penze v roce 1931
Vlastní cestou I
Opět památky
Vlastní cestou II
Plzeňsko za II. světové války
Plzeňsko po II. světové válce
A zase památky
Jen životní dílo zůstává
Zánik životního díla
Zásluha Hanuše Zápala je nemalá

Summary
Realizace Hanuše Zápala
Poznámky
Prameny a literatura
Seznam použitých zkratek
Poděkování
O autorovi
Výběrový jmenný rejstřík

Západočeská galerie v Plzni a Starý most s.r.o., Plzeň 2015, rozměr 220 x 280 mm, 270 s., bar., ISBN 978-80-87338-4-90