Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století

Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století
ISBN: 978-80-87082-22-5
Availability: in stock
including VAT
your price695,00 Kč
ps
Jan Schöttner

Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století
 
První rozsáhlejší zmapování činnosti sklářské huti hrabat Harrachů v Novém Světě v Krkonoších v první polovině 19. století - v této době byla zdejší sklářská výroba na světové úrovni. Mapuje produkci sklárny v období uměleckých stylů klasicismu, empiru a především biedermeieru a druhého rokoka.

Obsah:

Úvod

Úvod do technologie, počátky sklářského řemesla a jeho další vývoj v Evropě do poloviny 19. století
Vývoj sklářské výroby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od počátku do poloviny 19. století
Harrachové a Nový Svět
Sklárna Nový Svět v 18. století a počátky sklářského řemesla v západních Krkonoších
Historie sklárny v Novém Světě v první polovině 19. století
Výrobky sklárny v v Novém Světě v Krkonoších
Obrazová příloha
Zusammenfassung
English summary
Resume français
Seznam použité literatury
Seznam použitých pramenů (archivních fondů)
Seznam použitých zkratek

Nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice 2011, 414 str., 170 x 250 mm, ISBN 978-80-87082-22-5