Hieronymus Colloredo-Mannsfeld - Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka

Hieronymus Colloredo-Mannsfeld - Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka
ISBN: ISBN 978-80-7037-374-3
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Jaromír Patočka a Miloš Hořejš
Hieronymus Colloredo-Mannsfeld - Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka

Kniha Hieronymus Colloredo-Mannsfeld nese podtitul Životní cesta rakousko-uherského námořního důstojníka. Životní cestou má v knize dva významy. Je jí myšlena životní pouť, kterou si napříč druhou polovinou 19. století a první polovinou století 20. století Hieronymus Colloredo-Mannsfeld prošel, od dětství, dospívání, rodinný život, správu majetku, až po profesní dráhu. Tento příslušník významné aristokratické rodiny, která patřila v habsburské monarchii k jedné z nejbohatších, se rozhodl pro kariéru námořního důstojníka, což nebylo ve vyšších kruzích a v jeho době zrovna obvyklé. Colloredo-Mannsfeld se tak zařadil mezi nemálo svých krajanů z českých zemí, kteří ať již mluvili česky nebo německy, nebyli v prostředí jadranských přístavů a námořnictva ničím výjimečným. České země se v průběhu let staly lidským, technickým i finančním garantem úspěšné výstavby a řádného fungování k. u. k. Kriegsmarine a profesní kariéra Hieronyma Colloredo-Mannsfelda je toho zářným dokladem. Zároveň se knihou vine jako červená niť cesta, na kterou se v roku 1900 vydal na jachtě Taormině spolu s dvěma přáteli do Karibiku a dále podél východního pobřeží Spojených států amerických. Z této námořní cesty se nám do dnešních dnů dochovaly unikátní zápisky, které život a uvažování námořníka přiblíží čtenářům více než cokoli jiného.

Obsah:
Úvod
Dějiny rou
Mládí Hieronyma Colloredo-Mannsfelda
Majetkové zázemí rodiny
Hieronymus Colloredo-Mannsfeld, začátky kariéry, c. a k. válečné námořnictvo, plavba Fasany
C. a k. válečné loďstvo v 19. století
Plavba Fasany
Důstojnický sbor c. a k. válečného námořnictva a aristokracie
Plavba do Orinoka, deník Taorminy
Plavba z Puly až do Port of Spain
Orinoko
Orinoko, Ciudad de Bolívar
Trinidad, Grenada, Martinik a La Guaira
Panenské ostrovy
Bahamy a Florida
Hieronymus a jeho osobnost ve světle záznamů z Taorminy
1901-1907, Rakousko-Uhersko, válečné námořnictvo, Hieronymus v zemi vycházejícího slunce
Rakousko-Uhersko a koncert velmocí
C. a k. válečné námořnictvo po roce 1900
Atašé v japonské říši
V domácích vodách
Atašé v Německé říši
První světová válka
Majetkové poměry rodiny Colloredo-Mannsfeldů v novém státě
Další rodinné trable
Hieronymus Colloredo-Mannsfeld v soukolí politických událostí
Závěr

Prameny a literatura
Vybrané bibliografie
Vydané prameny
Tisk
Archivní prameny
Online prameny
Seznam zkratek
Abstrakt
Rejstřík

Národní technické muzeum, Praha 2022, rozměr 240x245 mm, 215 stran, ISBN 978-80-7037-374-3