Historica Pragensia 1

Historica Pragensia 1
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Historica Pragensia 1/2003
Historický sborník Muzea hlav. města Prahy
 
Obsah:
Muzeum a jeho sbírky
Pavla Státníková: Městské museum Pražské roku 1883 - příspěvek ke 120 výročí otevření první expozice Muzea veřejnosti / Jan Nepomuk Assmann: Obrazárna Muzea hlavního města Prahy (1. část - sbírka starého umění 1450-1800) / Barbara Svojanovská: Exkurz do snírek uměleckého řemesla Muzea hlav. města Prahy / Jitka Lněničková: Pražští sklenáři, skláři, rytci, brusiči, malíři a obchodníci sklem činní v Praze (1. část - do roku 1861) / Jan Nepomuk Assmann: Zapomenutá výzdoba bývalé radní síně Staroměstské radnice v Praze / Jan Nepomuk  Assmann: Památník Georga Schallera v knihovně Muzea hlav. města Prahy / Petr Štembera: Třikrát a dost. Třetí a poslední plakátová soutěž 19. století / Jan Jungmann - Jan Josef: Nálezová zpráva vesel z voru, objevených při rekonstrukci celnice Na Výtoni čp. 412-II
Pražskou minulostí
Jiří Sláma: Několik poznámek k hrobům přemyslovských knížat na Pražském hradě / Libor Elleder: Pražský Bradáč, jeho stáří, účel a historie / Jan Pařez: Tadeáš Aquilinus a literátské bratrstvo u sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě pražském / Dalibor Státník: Pražský úředník JUDr. František Kafka (1883-1924) / Jiří Kropáček: Oslar Schürer. Sto deset let od narození monografa Prahy / Petr Koura: Odbojový pracovník major Jan Sadílek (1884-1940) / Dalibor Státník: Osudy jednoho domu. Tragédie reprezentantů pražské společnosti aneb byl jednou jeden dům
Drobné zprávy a recenze