Historica Pragensia 2

Historica Pragensia 2
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Historica Pragensia 2/2005
 
Obsah:
Muzeum a jeho sbírky
Jan Kozák, Pavla Státníková: Pražské veduty na kukátkových listech 18. století / Jan Nepomuk Assmann: Zachráněná unikátní památka / Tomáš Dvořák: Karikatury vztahující se ke konci první světové války ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy
 
Pražskou minulostí 
Martin Halata: Vznik a činnost úřadu zámeckého hejtmana na Pražském hradě v letech 1860-1895 / Michal Šula: Plány Antonína Kolaříka ve Staré plánové sbírce Archivu Pražského hradu / Tomáš Kavka: Německé Casino v časech vlády německých literálů / Dolibor Státník: Praha dr. Jaromíry Hüttlové (1893-1964) /Jiří Plachý: Hrdelní procesy u pražského Divisního soudu v letech 1937-1938 / Dominik Hrodek: Obyvatelé města Prahy a americký nálet ze 14. února 1945 v "korespondenčním každodenníčku" Pražana J. K. Strakatého
 
Drobné zprávy a recenze