Historica Pragensia 5

Historica Pragensia 5
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Edd. Tomáš Dvořák, Pavla Státníková

Historica Pragensia 5

Historický sborník muzea hlavního města Prahy

Obsah:

Muzeum a jeho sbírky.
Vznikající depozitář stavebních prvků v Muzeu hlavního města Prahy. Jana Bělová
Barokní medaile ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Jiří Lukas
"Ztracený ráj" na Langweilově modelu Prahy. Malované prospekty měšťanských zahrad. Kateřina Bečková
Dřevěné komárovské modely pražských kandelábrů ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Jana Bělová

Pražskou minulostí
Hrob Tychona Brahe v Praze. Jens Vellev
Pragensie z kostela sv. Michaela v Praze v děkanském kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech. Jana Bělová
Ze zajímavých osudů sliveneckého mramoru. Martin Lang
Plavecké motivy v pražské architektuře 19. a 20. století. Jan Jungmann
Hospodářské sklady SS v Praze a Protektorátu Čechy a Morava. Petr Kaňák a Jan Vajskebr
Příběh Adolfa Mudrocha. Marie Bicková

Drobné zprávy a recenze
Zápis o parcelaci Židovské zahrady z roku 1478. Jan Pařez
Dobývání Karlovy Brány saskými a polskými jednotkami 26. listopadu 1741 mezi pátou a šestou hodinou ráno od Josefa Dietzlera. Příspěvek k poznání ikonografie severního předpolí Pražského hradu. Adam Hnojil