Historica Pragensia 6

Historica Pragensia 6
ISBN: 978-80-87828-16-8
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps

Edd. Tomáš Dvořák, Pavla Státníková

Historica Pragensia 6

Historický sborník muzea hlavního města Prahy

Obsah:

Muzeum a jeho sbírky.
"Staronová" akvizice: deskový obraz Ukřižovaného s Pannou Marií a Janem Evangelistou. Matěj Pospíšil
Medaile a korunovační mince 16. a první poloviny 17. století ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Jiří Lukas
Soubor grafických listů Václava Hollara ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Jiří Lukas
Klepadla, přítuhy a nábytkové kování ve sbírce Muzea hlavního města Prahy. Jana Bělová
O jednom zapomenutém obrazu. Zdeněk Míka
Švédové v Praze. Partitura opery Jana Nepomuka Škroupa v Muzeu hlavního města Prahy. Daniela Meravá
Kino U Vejvodů v době jeho zakladatele K. L. Klusáčka. Pavlína Škrabalová
Zdenko Feyfar neznámý i známý. Rozjímání nad fotografiemi Zdenka Feyfara vs sbírkách Muzea hlavního města Prahy. Petr Feyfar, Jan Jungmann

Pražskou minulostí
Mariana a francouzská okupace Prahy v letech 1741-1743. Pokus o rekonstrukci vlivu válečných operací na život jedné Mariany z Velké Jenče. Pavla Statníková, Prokop Remeš
Podoby pražské periferie. Bývalá nouzová kolonie Na Slatinách v průběhu 20. století. Jana Viktorínová

Drobné zprávy a recenze
Část oltářní mřížky z kostela sv Michaela archandla na radnici v Rokycanech. Jana Bělová