Historica Pragensia 8

Historica Pragensia 8
ISBN: 978-80-87828-54-0
Availability: in stock
including VAT
your price290,00 Kč
ps
Obsah:

MUZEUM A JEHO SBÍRKY

IMAGO S. ANASTASII MONACHI ET MARTYRIS. Reliéf hlavy sv. Anastasia Perského ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Matěj Pospíšil
Fragmenty mříže z náhrobku sv. Ivana v Muzeu hlavního města Prahy. Jana Bělová
Neznámé kubistické soubory ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Kubistický nábytek a textil Josefa Gočára a Vlastimila Hofmana. Magdalena Rudovská
Strašnice – dosud neznámé záběry z 20. století. Pavla Státníková
Sametové posvícení – tak trochu jiná oslava 17. listopadu. Příspěvek k dokumentaci současnosti v Muzeu hlavního města Prahy. Renáta Kalašová

PRAŽSKOU MINULOSTÍ
Dům U Zlatého prstenu na Starém městě v Praze. Petr Starec
Právní rámec fiakristického a drožkářského podnikání v Praze (se zvláštním zřetelem na druhou polovinu dlouhého 19. století). Josef Břečka
Příběh Španielovy medaile k jubilejním oslavám Národního divadla v roce 1918. Bohuslav Rejzl
Pod Bohdalcem. Nouzová kolonie ve stínu slavnějších Slatin. Jana Viktorínová
Několik poznámek k budování sídla vydavatelství časopisu Otázky míru a socialismu v Dejvicích. Bohuslav Rejzl

DROBNÉ ZPRÁVY A RECENZE
K výstavě „Praha Jonase Basanavičiuse“. Jindřich Čeladín
Barokní pohár opata Zbraslavského kláštera ve sbírce Ostravského muzea. Lucie Augustinková, Kateřina Barcuchová, Libor Kovář

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2021, rozměr 160 x 230 mm, 312 s., převášně čb. s barevnou přílohou, ISBN 978-80-87828-54-0