Historická a současná architektura

Historická a současná architektura
ISBN: 978-80-257-3479-7
Availability: in stock
including VAT
your price698,00 Kč
ps
Marek Tichý
Historická a současná architektura
Zamyšlení nad prací architekta v prostředí památkové rezervace na příkladech vlastní praxe

Existuje rozdíl mezi historickou a současnou architekturou? Historická architektura je často vnímána jako samostatná, uzavřená etapa výstavby, ke které máme jako společnost poněkud ambivalentní vztah. Považujeme ji za součást kulturního dědictví, jejíž ochranu a obnovu svěřujeme specialistům, zároveň její ochranu často vnímáme jako překážku dalšího rozvoje a uplatnění současných požadavků na užívání domů. Mnozí v ní nehledají příležitost ani inspiraci, namísto její obnovy volí jednodušší cestu k současným, často mnohem méně osobitým a kvalitním formám. Tato kniha je stručným shrnutím zkušeností z přípravy a realizace téměř stovky projektů rekonstrukcí, obnovy a dostaveb památkově chráněných staveb, souborů a území, převážně na půdorysu Pražské památkové rezervace a v památkových zónách nebo areálech ve středních Čechách. Je příspěvkem k dialogu o hledání podstaty, kvality a hodnot architektury jako takové, bez ohledu na to, v které době byla vytvořena. Ostatně, také termín „historická architektura“ je podle autora relativní. Pravděpodobně každý architekt se totiž dožije toho, že jeho práce, kdysi současná a aktuální, je posuzována měřítkem času a srovnávána se stavbami o mnoho staršími i mladšími.

Obsah:

Úvod
Specifika práce v kontextu historického prostředí, ideová a koncepční východiska
Historická architektura ve svébytné podobě s doplňky na úrovni architektonických detailů a provizorně-technických zásahů
Historická architektura v kontextu nové vrstvy ovlivňující vzhled
Novostavba v historickém prostředí
Zamyšlení nad projekty - rozhovory o Bílé labuti a Divadle Na zábradlí pro Český rozhlas
Přehled tematicky vybraných projektů v Praze a okolí z let 1995-2020

Argo, Praha 2021, rozměr 210 x 280 mm, 208 s., bar., česky, ISBN 978-80-257-3479-7