Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí

Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps

Petra Sysalová

 

Historie železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí

Kniha pojednává o vzniku, největší slávě i postupném úpadku železárenského fenoménu habsburské říše. Zabývá se vývojem železárenského průmyslu v celém Pobeskydí, od vzniku výroby železa nejprve v hamrech, poté ve vysokých pecích. O železárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí by se dalo říct, že daly základ pozdějšímu těžkému průmyslu na Ostravsku. Kdyby nebylo železáren ve Frýdlantu n.O. nevznikly by ani Vítkovické železárny, které vznikly původně pouze filiálka frýdlantských. V knize najdeme rovněž informace o počátcích Vítkovických železáren.


Obsah:

Úvodem     

Počátky železářského průmyslu ve Frýdlantu nad Ostravicí

Vznik hamrů

Železárny v nájmu rodiny Homoláčů 1780 - 1826

Převzetí železáren do arcibiskupské správy

Krize železáren v polovině 19. století

Význam železáren po stránce hospodářské a sociální

Sociální postavení dělníků

Přílohy

Poznámkový aparát

Seznam použitých zkratek

Seznam použitých pramenů

Seznam použité literatury

Seznam fotografií

Seznam tabulek