Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek
ISBN: 978-80-86852-89-8
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Roman Pazderský

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek

a české dějepisectví 19. století

Historik a politik W. W. Tomek (1818–1905) byl svým způsobem u všeho velkého, čím české dějepisectví i společnost v 19. století prošly. Proto se psaní souborné práce o Tomkovi může v jistých ohledech podobat psaní syntézy celého českého 19. století, přinejmenším alespoň dějin tehdejší historiografie. Přestože se text této knihy soustředí primárně na zkoumání Tomkova myšlenkového světa, jeho obraz je záměrně situován na pozadí širokých společenských, politických, kulturních i čistě biografických souvislostí, které ve svých vzájemných vazbách umožňují Tomkovi v hermeneutickém smyslu rozumět. Povaha kontextuální biografie autorovi nedovoluje ulpívat na pouhém deskriptivním výkladu Tomkova života a díla, ale v prostoru širokého kontextuálního pole tomkovských témat jej vede k mnohem hlubším interpretačním úvahám. K nim patří např. snaha promýšlet místo Tomkova díla v tradici českého myšlení o dějinách, spojené zejména s procesem utváření české národní identity v 19. století, či pokus o zcela novou konceptualizaci českého dějepisectví 19. století jako celku.

Obsah:

Úvod
Poznámka o pramenech
Tomek v české paměti
Česká historiografie 19. století jako badatelské téma: problémy a možnosti její konceptualizace
Historiografie jako součást společnosti
Česká historiografie 19. století jako badatelský problém
Perspektiva dalšího bádání

Dlouhý život v krátkém nástinu
Dětství a mládí v Hradci Králové
Pražská studia a vstup do vlastenecké společnosti
Korunním princem Palackého
Ve víru revoluce 1848
Univerzitní kariéra v éře bachovského absolutismu
Historik a politik na vrcholu sil
Vrchol uznání a dchod do penze
Neúnavný poutník na konci cesty

Tomkovo historické myšlení
Insirační zdroje Tomkova hisorického myšlení
Obecné znaky Tomkova historiografckého díla
Dějepisectví mezi vědou a politikou
Tomkovo pojetí českých dějin
 • Periodizace českých dějin
 • Počátky české historie a přemyslovská epocha
 • Lucemburkové na českém trůně
 • Husitství
 • Poděbradský věk a vláda Jagellonců
 • Nástup Habsburků na český trůn
 • Rudolfinská doba
 • České stavovské povstání a bitva na Bílé hoře
 • Doba pobělohorská
 • Osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II.
 • Tomkovy "Zeitgeschichte"
 • Závěry: Obecné rysy Tomkova pojetí českých ději
Počátky kulturních dějin v díle W.W.Tomka
Regionální dějiny a historický místopis
Synchronická metoda výkladu rakouských dějin
Učebnice rakouských dějin

Záver
Zusammenfassung
Pramenyy a literatura
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík

Archiv Hlavního města Prahy a Casablanca, Praha 2020, rozměr 165 x 240 mm, 618 s., česky, ISBN 978-80-86852-89-8