Hlavu vzhůru! Furt se de! Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

Hlavu vzhůru! Furt se de! Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová
ISBN: ISBN 978-80-88308-66-9
Availability: in stock
including VAT
your price700,00 Kč
ps
Andrea Březinová, Blanka Petráková, Jitka Škopová (eds.)

Hlavu vzhůru! Furt se de!

Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

Projekt seznamuje veřejnost s mnohovrstevnatou osobností malířky, ilustrátorky a designérky textilu Marie Fischerové-Kvěchové, která byla odvážnou a emancipovanou ženou, ale také milující matkou a duší vily Sakrabonie v Černošicích, kde se koncentrovalo společenství jedné z mnoha větví rodiny Fischerových. Ti vlastnili prosperující cihelnu v Libčicích nad Vltavou a byli v českých zemích prvními, kteří se na konci 19. století začali s velkým úspěchem věnovat výstavbě zděných továrních komínů a komínů s vodojemy. Masarykův citát Hlavu vzhůru! Furt se de! se stal nejen mottem této části projektu Průmysl a umění, ale zejména heslem rodiny v době, kdy po více než půlstoletí usilovné práce na poli stavebního průmyslu přišel únor 1948 a znárodnění podniků Fischerových. Vedle firem propadly státu i pozemky a mnohé obytné stavby a členové rozvětvené rodiny se museli s tímto převratem vypořádat, najít si jiné uplatnění a nové místo k životu. Marie Fischerová-Kvěchová se prosadila v prostředí do té doby převážně maskulinním jako aktivní žena a tvůrkyně národních hodnot. Multidisciplinární myšlení umělkyně propojovalo volné umění, ilustraci, knižní tvorbu a užité umění. Svoji tvorbu zasvětila třem hlavním tématům, k nimž se neustále vracela: přírodě, lidové kultuře a dětem. Její popularita jako ilustrátorky knih pro děti kulminovala na konci třicátých let a během druhé světové války. Po komunistickém puči v únoru 1948 nemohla veřejně prezentovat své dílo. Jako umělkyně spjatá s masarykovskou demokracií byla označena za vládní malířku z první republiky. Její knihy musely zmizet i z veřejných knihoven a antikvariátů. Přestože bylo vydávání knih s jejími ilustracemi s nástupem komunismu na dlouhá desetiletí přerušeno, její nesmírně bohatá ilustrátorská činnost měla velký ohlas a vliv na utváření estetického cítění dětí několika generací. V její osobnosti se zároveň zrcadlí principy otevřené Evropy a duchovní a demokratické hodnoty první republiky.

Autory textů jsou Jitka Škopová, Blanka Petráková, Andrea Březinová, Martin Lukavec, Petr Toth a Jan Květina. Grafika Jakub Novotný. Kniha vznikla v rámci výzkumného projektu „Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry“, financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR.

Obsah:

Úvod. Jitka Škopová
Politické souvislosti a narativ českých dějin. Jan Květina

Rodinné zázemí. Blanka Petráková
Mládí Marie Kvěchové
Zádruha
Mládí Jana Fischera
Provázanost rodin
Rozhovor s Ivanem Látalem.

Umělkyně. Andrea Březinová
Počátky umělecké dráhy
Cesta do Francie
Svéráz
Rozhovor s Alicí Klouzkovou
Knihy a ilustrace pro děti
Rozhovor s Františkem Petrákem
Spolupráce s průmyslem
Situace po roce 1948
Rozhovor s Martinou Pachmanovou

Podnikání. Blanka Petráková.
Historie firmy
Rozhovor s Petrem Fischerem
Stavební odkaz firmy v kontextu 20. století
Rozhovor s Václavem Lisým
Sociální politika Fischerových
Fischerovi a František Bílek
Rozhovor s Danielou Fischerovou

Ekonomické souvislosti. Martin Lukavec, Petr Toth
Prosperita cihlářských závodů v Libčicích nad Vltavou, Letkách
Rozhovor s Jakubem Drábkem

Závěr
Medailony
Resumé
Prameny a litertura
Poděkování

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha 2022, česky, rozměr 220 x 295 mm, bar., ISBN 978-80-88308-66-9