Hledání původu

Hledání původu
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena470,00 Kč
ks

Luděk Galuška


Hledání původu


Kniha archeologa Luďka Galušky "Hledání původu. Od avarských bronzů ke zlatu Velké Moravy" postihuje období cca 100 let, kdy na území Moravy doznívá móda litých bronzů avarského původu a ostruh s háčky jako symbolů společenských elit Slovanů raného středověku a začíná éra zlata a stříbra zhmotnělá do celé škály náušnic,gombíků, prstenů, přívěsků a nákončí opasků, šperků doby velkomoravské. Autor představuje unikátní nálezy zlatnických dílen, které se spolupracovníky odkryl na půdě Starého Města-Veligradu, popisuje šperky, které se v nich vyráběly, zabývá se jejich chronologií. Kromě toho předkládá odpovědi na zajímavé otázky, jako např. zda Moravani nosili opasky s avarskými bronzy, zda se tyto okrasy v 8. století vyráběly v prostředí Valů u Mikulčic či Uherského Hradiště, kdy, jak a odkud se na Moravu dostalo zlato, kdo byli výrobci prvních velkomoravských náušnic a gombíků, či kde hledat původ těchto skvostů. Kniha je určená jak odborníkům, tak i veřejnosti chtivé dovědět se cosi víc nejen o Velké Moravě, ale také o době, která jí předchází a v níž se vytvářejí předpoklady vzniku prvního slovanského státu v oblasti středovýchodní Evropy.


Stručný obsah

Prolog

Část první: O litých bronzech na Moravě v období před vznikem velkomoravského státu

Co jsou lité bronzy

O litých bronzech předvelkomoravského období na uherskohradišťsku
O objevech v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí
O nálezech z Mariánského náměstí
O významu litých bronzů z Mariánského náměstí pro poznání staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace doby předvelkomoravské

O litých bronzech předvelkomoravského období na Moravě
O litých bronzech na sídlištích a hradiskách
O litých bronzech na pohřebištích
O litých bronzech v depotech

O litých bronzech předvelkomoravského období - otázky, úvahy, hypotézy
O opascích
O ostruhách s háčky

Část druhá. O zlatu Velké Moravy

Co je šperk Velké Moravy
O importech z Byzance a Orientu a výrobcích starých Moravanů
O badatelích a jejich názorech
O prvních dokladech výroby

O výrobě velkomoravských šperků ve Starém Městě "Na Dvorku"
O lokalitě
O metodě a cílech archeologických výzkumů
Popis objektu XIII/98-09 a pokus o rekonstrukci nadzemní části
O nálezech u objektu XIII/98-09 dokládajích kovolitectví
O nálezech z objektu XIII/98-09 dokládajích kovotepectví
O dalších nálezech u objektu XIII/98-09 dokládajících výrobní činnost o keramice
O Objektu XIII/98-09 jako klenotnické dílně
O chronologii klenotnické dílny XIII/98-09
O špercích z pohřebiště ve Starém Městě "Na Valách", které mohly být zhotoveny v klenotnické dílně XIII/98-09
O hrobech a špercích starší fáze pohřebiště "Na Valách"

O špercích velkomoravských žen a jejich výrobě v klenotnickém okrsku ve Starém Městě "Na Dvorku"
O hrobech a špercích
O významu zlatnické dílny

Epilog
Seznam použité literatury
Slovo o autorovi