Hledání univerzality

Hledání univerzality
ISBN: 978-80-01-06743-7
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps

Jan Zikmund

Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992

Průmyslovou výstavbu v Československu po druhé světové válce by se pravděpodobně nepodařilo nastartovat bez transformace hospodářské politiky, projekční praxe a stavebnictví. Budování průmyslové základny ovlivňovaly dvě hlavní složky: jednak měnící se priority státního plánu, které určovaly výrobní program a také projekčně-stavební aparát, procházející v průběhu let mnoha reorganizacemi, jenž měl na starost jeho realizaci. Prostředí, ve kterém vznikala nová průmyslová architektura, bylo nicméně ještě komplikovanější – zvlášť, když významné změny, které se v něm odehrávaly, probíhaly spíše diskontinuálně, v atmosféře neustálého hledání optimálních možností, revizí i návratů.

Proměna moderní továrny z individuálně pojatého technicko-architektonického díla do formátu univerzálního a abstraktního byla každopádně se systémovým nastavením těsně provázaná. Proměnily se tak i podmínky, v nichž pracovali tvůrci průmyslových staveb – a to nejen architekti, ale také inženýři, urbanisté, technologové a další specialisté. Hledání správného architektonického řešení pro stále sofistikovanější technologie vycházelo z pragmatických základů, jasně vymezených objednávkou, financemi a možnostmi stavební a strojírenské výroby.

Právě všechny tyto procesy v pozadí se pokouší přiblížit tato publikace.

Obsah

Stavby s vlečkou předsudků (Benjamin Fragner)

Systém:

V plánu

Budování aparátu

Investor – projektant – dodavatel

Projektové ústavy

Stavební podniky

Autoři:

Kontinuita

Zlínská škola

Teoretici

Průmyslová sekce Svazu architektů

Specialisté

Architektura:

Ve stínu ideologie

Ve spojení se světem

Exportní projekty

Typizace

Typizovaná architektura

Univerzální budovy

Typové stavby

Krajina – město – prostředí

Továrna budoucnosti

Epilog

výběrová bibliografie

seznam zkratek

jmenný rejstřík

místní rejstřík

zdroje vyobrazení

summary

České vysoké učení technické v Praze – Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, Praha 2020, rozměr 210 × 260 mm, 208 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-01-06743-7