Holašovice. Vesnická památková rezervace

Holašovice. Vesnická památková rezervace
ISBN: 978-80-87073-32-2
Availability: in stock
including VAT
your price349,00 Kč
ps
Jiří Škabrada (ed), Pavel Bureš, Jarmila Hansová, Vlastimil Kolda,

Michaela Špinarová, Danuše Thimová

Fotografie Jiří Podrazil

Holašovice

Vesnická památková rezervace

 
Druhá kniha z edice Památky Unesco nakladatelství Foibos pojednává o nevelké osadě Holašovice, která leží v půvabné krajině jižních Čech nedaleko Českých Budějovic v Šumavském podhůří. Obec Holašovice je příkladem nejzachovalejší jihočeské lidové architektury z 18. a 19. století. Jádro obce tvoří náves, kolem které je soubor 17 statků s typickými štíty ve stylu jihočeského baroka. Památková rezervace Holašovice byla roku 1998 zapsána na Seznam světových památek UNESCO. Publikace Holašovice: Vesnická památková rezervace pojednává o dějinách obce od nejstarší historie až po dnešní stav a současnou památkovou péči. V katalogu jsou podrobně popsána jednotlivá stavení, které doplňují fotografie současného stavu i historické fotografie a plány.

Převážná většina usedlostí obce dnes slouží k trvalému bydlení, pouze dvě jsou využity k rekreaci. Bývalý hostinec slouží i nadále svému účelu, v obydlí kováře je dnes umístěn obchod a v kovárně hasičská zbrojnice. Holašovice jsou nejreprezentativnějším a nejzachovalejším příkladem tradiční lidové stavební tvorby a jejich současná podoba dokumentuje vzhled typické jihočeské obce z doby kolem poloviny 19. století s výrazným geniem loci.

Obsah:

(Ne)obyčejná vesnice a její obyvatelé

Lidová architektura v jižních Čechách a "selské baroko": Středověké tradice / Inovace v 17.-18. století / Proměny v 19. století / Fenomén selského baroka

Dějiny obce: Počátky holašovické historie / Pozdní středověk - 15. a 16. století / Období třicetileté války / Nejstarší pozemková kniha Holašovic(1638) / Soupis poddaných z roku 1651 a berní rula z roku 1654 / Tereziánský, josefský a stabilní katastr - 18. a 19. století / Robota / Od zrušení poddanství roku 1848 / Škola / Druhá světová válka / Církevní  život

Shrnutí stavebního vývoje obce: Středověk / 16. a 17. století / 18. století / Přestavba vesnice v 19. století / Další proměny zástavby od závěru 19. století / Konec tradiční výstavby

Katalog objektů

Současnost a památková péče

Jmenný rejstřík

Nakladatelství Foibos, FOIBOS BOOKS, s.r.o., Praha r. 2011, 150 s., bar. obr., rozměr 270 x 240 mm, ISBN 978-80-87073-32-2