Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění
ISBN: 978-80-88283-03-4
Availability: in stock
including VAT
your price190,00 Kč
ps
Jiří Roháček a Lubomír Slavíček (eds.)

Hortus inventariorum.

Statě k problematice inventářů pro dějiny umění

Kolektivní publikace se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem – tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání. Časový záběr je od středověku do 20. století. V knize nejde pouze o představení a interpretaci konkrétních příkladů, nýbrž i o snahu zasadit fenomén inventáře do širšího kulturního, sociálního a politického kontextu. Ukázat, jak souvisí zrod a idea inventarizace s obecnějšími změnami fungování společnosti, jaký má v určitých epochách vzrůstající zájem o třídění a katalogizaci vztah k dobovým filozofickým postojům, případně k proměnám určitých sociálních vazeb. Pokouší se i vymezit pojem inventáře z uměleckohistorického a archivního hlediska a představit možnosti jeho badatelské exploatace. Komplementárně přihlíží i k dalším pramenům obdobného typu a výpovědní hodnoty.

Obsah:

Editorial: Hortus inventariorum
Inventare -  eine (für die Kustgeschichte) schwierige Quellangattung. Jürgen Zimmer
Středověké inventáře v Čechách jako diplomatická kategorie (se zvláštním zřetelem k době předhusitské). Ivan Hlaváček
Verzaichnus was in der Röm: Kay:May:Kunstcammer gefunden worden. Inventář nebo katalog? Beket Bukovinská
Bludiště seznamů. Inventáře jako pramen k dějinám sběratelství v Čechách a na Moravě v 17.-19. století. Lubomír Slavíček
Inventáře ve fondu Fideikomisní spisy v pražském Národním archivu. Možnosti a meze jejich využití. Tomáš Sekyrka
Inventáře obrazové sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů a Pieta Lucase Cranacha staršího. Jana Zapletalová
Využití pozůstalostních inventářů pro sledování recepce literárního díla. Radka Nokkala Miltová
První inventáře hradů a zámků zestátněných po roce 1945. Kristina Uhlíková
Klášterní inventáře v první polovině 20. století na příkladu mužských benediktinských domů v Rajhradě a Broumově. Eva Richtrová.

Annotations & Zusammenfassungen
Seznam vyobrazení
Jmenný a místní rejstřík
Autoři příspěvků

Nakladatelství Artefactum, Praha 2018, rozměr 170 x 225 mm, 175 s., čb., česky a německy, ISBN 978-80-88283-03-4