Hřbitovy zmizelých + Hřbitovy nalezených (set 1+1)

Hřbitovy zmizelých + Hřbitovy nalezených (set 1+1)
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Pavel Panoch, David Pecháček, Vendula Vernerová (eds.)
Hřbitovy zmizelých + Hřbitovy nalezených (set 1+1)

Bedekr Hřbitovy zmizelých zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo nebo zpustlo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovuje zájem o kritickou reflexi této zasuté a neradostné kapitoly moderních českých dějin. Echem této pozvolné národní sebereflexe jsou snahy o revitalizaci hmotných památek souvisejících s komunitou podkrkonošských Němců.

Bedekr hřbitovy nalezených zachycuje nástin historie pohřebišť v oblasti tzv. vnitřních Sudet a představuje jejich vybraný inventář z doby před rokem 1945, včetně hrobů mnoha regionálně významných osobností. Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války byly zpřetrhány sociální vazby mezi památníky mrtvých a jejich rodinami a mnoho hrobů tu postupně zaniklo. Až v posledních desetiletích se pozvolna obnovil zájem o kritickou reflexi této zasuté kapitoly moderních českých dějin a o revitalizaci hmotných památek s ní souvisejících.

Obsah:
Úvod
Střípky z dějin pohřbívání a památkové ochrany historických pohřebišť
Domky smutku aneb důstojná žároviště. Budování krematorií jako znak pokroku a modernity. Kapitola z historie českého pohřebnictví
Meditace nad ochranou historických hřbitovů ve Velké Británii a USA aneb proč se v Čechách neradi chodíme procházet na hřbitovy
Po stopách sudetských hřbitovů v Podkrkonoší
I. Nástin dějin osídlení Krkonoš a Podkrkonoší
II. Vymezení regionu
III. Katalog lokalit
Černý Důl
Dolní Dvůr
Dolní Lánov
Fořt
Harrachov
Horní Maršov
Horní Štěpanice
Jablonec nad Jizerou
Javorník
Jestřábí
Křížlice
Malá Úpa
Mladé Buky
Paseky nad Jizerou
Poniklá
Rokytnice nad Jizerou
Rudník
Svoboda nad Úpou
Špindlerův Mlýn
Valteřice
Velká Úpa
Vichová nad Jizerou
Vítkovice
Slovníček pojmů a ikonografie
Ikonografické prvky
Fauna
Flóra
Lidské postavy a části těla
Andělé a nadpřirozené postavy
Objekty
Stav
Slovníček funerálních pojmů
Části hrobu
Typy hrobů
Použité prameny a výběr z použité literatury a internetových zdrojů
Summary
Resumée
Medailonky autorů
Poznámky na konci
Rejstřík jmenný
Rejstřík místní

Obsah:
Úvod
Historická pohřebiště jako amalgámy dějin a několik rad, jak o ně s pietou pečovat
Jak se dobře starat o staré hřbitovy
Etapa 0: Plán konzervace a managementu
Etapa 1: Archivní a literární výzkum
Etapa 1: Terénní průzkum historických hřbitovů a dokumentace současného stavu
Etapa 2: Údržba - celek, zeleň
Etapa 2: Opravy - čištění, lehké strukturální opravy
Etapa 3: Managementový plán - monitoring, údržba, ochrana
Vývoj hřbitovů v prostředí východočeských měst
Po stopách sudetských hřbitovů na Svitavsku
Vymezení regionu: vnitřní sudety na českomoravském pomezí
Katalog lokalit
Březová nad Svitavou
Čistá
Jmenné nad Orlicí
Králíky
Křenov
Lanškroun
Městečko Trnávka
Moravská Třebová
Svitavy
Těchonín
Vendolí
Výprachtice
Slovníček pojmů a ikonografie
Ikonografické prvky
Slovníček funerálních pojmů
Výběr z použité literatury a internetových zdrojů
Summary
Resumée
Medailonky autorů
Poznámy na konci
Rejstřík jmenný (váběrový)
Rejtřík místní (výběrový)

Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 293, česky, ISBN 978-80-7560-443-9
Univerzita Pardubice, 2022, rozměr 13,5 x 19 cm, počet stran 193, česky, ISBN 978-80-7560-444-6