Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha

Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha
ISBN: 978-80-88278-10-8
Availability: in stock
including VAT
your price325,00 Kč
ps
Jana Spáčilová

Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha


Olomoucký biskup Wolfgang Hannibal kardinál Schrattenbach (1660–1738, biskupem od 1711) byl jedním z nejvýznamnějších hudebních mecenášů barokní Moravy. Na zámcích v Kroměříži a Vyškově nechával provádět opery předních italských skladatelů, ve svém paláci v Brně dával italská oratoria. Proslul také jako podporovatel místních hudebníků v čele s dvorním skladatelem Václavem Matyášem Gureckým. Monografie přináší komplexní pohled na hudbu na jeho dvoře a poskytuje řadu dosud neznámých informací, zejména o personálním složení biskupské kapely a nově identifikovaných hudebních pramenech.

Obsah:


Předmluva
Úvod
Současný stav poznání
Charakteristika pramenné základny
Kardinál Schrattenbach a hudební Evropa
Biskupská dvorní kapela
Opeara v Kroměříži a Vyškově
Oratorium v Brně
Schrattenbachovské hudebniny
Závěr

Prameny
Literatura
Seznam zkratek
Seznam tabulek a notových příkladů
Seznam vyobrazení
Seznam příloh

Příloha 1: Titulní listy schrattenbachovských libret
Příloha 2: Incipity vložených árií v partiturách brněnských oratorií
Příloha 3: Filigrány ve schrattenbachovských hudebninách
Příloha 4: Scénické dekorace v kroměřížských a vyškovských operacích
Príloha 5: Textové prameny

Summary
Rejstříky

Univerzita Palackého, Olomouc 2018, 346 str., 155 × 230 mm, ISBN 978-80-88278-10-8