Hudební věda 1/2019

Hudební věda 1/2019
ISBN: 0018-7003
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Hudební věda 1/2019

V rámci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., je recenzovaný čtvrtletník Hudební věda vydáván od roku 2019. V návaznosti na tradici sborníků Musikologie a Hudební věda patří časopis od svého založení v roce 1964 k základnímu odbornému periodiku oboru hudební věda.

Obsah:

Editorial
Note from the editor

Články
Viktor Velek: T.G.M. – prezident hudbou obklopený / T.G.M. – A President Surrounded by Music
Slávka Kopčáková: K uměleckým aktivitám, životu a dílu vojenského kapelníka Leopolda Kohouta v Prešově v letech 1883–1908 / The Artistic Biography, Activities and Musical Legacy of the Military Musician Leopold Kohout in Prešov, 1883–1908
Marijana Kokanović Marković: Fenomén hudební migrace na příkladu umělecké a pedagogické činnosti Roberta Tollingera (1859–1911) / The Phenomenon of the 19th Century Music Migrations in the Case of Artistic and Pedagogical Activities of Robert Tollinger (1859–1911)

Recenze
Pavel Sýkora: Jindřiška Bártová -Muzikolog Jiří Vysloužil
Patrick Lambert: Thomas D. Svatos - Martinů´s subliminal states: a study of the composer's writings and reception, with a translation of his American Diaries
Slávka Kopčáková: Marcus Zagorski - Kapitoly z estetiky seriálnej hudby
Aleš Opekar: Pavel Klusák - Co je nového v hudbě

Zprávy
Doktorské studium / Habilitační řízení / Řízení ke jmenování profesorem
Doctoral Studies / Habilitation Procedure / Professor Appointment Procedure

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2019, 160 x 230 mm, 120 str., ISSN 0018-7003