Hudební věda 2/2019

Hudební věda 2/2019
ISBN: 0018-7003
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Hudební věda 2/2019

V rámci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., je recenzovaný čtvrtletník Hudební věda vydáván od roku 2019. V návaznosti na tradici sborníků Musikologie a Hudební věda patří časopis od svého založení v roce 1964 k základnímu odbornému periodiku oboru hudební věda.

Obsah:

Editorial
Note from the editor

Články
Jana Franková: The Work of Karl Kohaut in the Context of Central European Collections / Tvorba Karla Kohauta v kontextu středoevropských sbírek
Marta Vaculínová, Petr Daněk: Amicus immusicus. A Study on the Tradition of the Idea of Jan Campanus as a Composer / Amicus immusicus. Příspěvek k tradici pojetí Jana Campana jako hudebního skladatele

Konference
Jana Peroutková, Irena Veselá: Konference Verneztes Sammeln. Klostermusikarchive im Kontext
Václav Kapsa: Konference Works, Work Titles, Work Authorities: Perspectives on Introducing a Work Level in RISM
Jana Vozková: Kolokvium Nejedlého Dějiny předhusitského a husitského zpěvu (1904–1913) ve světle současného výzkumu české středověké hudby v evropském kontextu
Aleš Opekar: Konference Metal, okultura, umění

Recenze
Ondřej Jurásek: Vladimír Papoušek a David Skalický (eds.) - Fenomén Zappa

Zprávy
Doktorské studium
Habilitační řízení

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2019, 160 x 230 mm, 119 str., ISSN 0018-7003