Hudební věda 2019/3

Hudební věda 2019/3
ISBN: 0018-7003
Availability: in stock
including VAT
your price80,00 Kč
ps
Hudební věda 3/2019

V rámci Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., je recenzovaný čtvrtletník Hudební věda vydáván od roku 2019. V návaznosti na tradici sborníků Musikologie a Hudební věda patří časopis od svého založení v roce 1964 k základnímu odbornému periodiku oboru hudební věda.

Obsah:


Články
Miloš Hons: Karel Janeček’s Concept of Music Theory Teaching / Hudebně teoretické vzdělání v pojetí Karla Janečka
Frederik Pacala: Georgius Handschius and Music: Notes on the Role of Music in the Life of the Humanist Scholar / Georgius Handschius a hudba: poznámky k úloze hudby v životě humanistického učence
Barbora Cupáková Kubečková: Fibichova písňová tvorba na texty Johanna Wolfganga von Goetha / Fibich’s Songs to Texts by Johann Wolfgang von Goethe

Konference
Milada Jonášová: Mezinárodní muzikologická konference Il Demofoonte jako námět dramatu per musica: Johann Adolf Hasse a další skladatelé 18. století

Recenze
Miloš Zapletal: Lenka Křupková, Jiří Kopecký (eds.) - Czech Music Around 1900
Jan Baťa: Karel Steinmetz - Muzikologické studie
Jiří Sehnal: Petr Daněk, Adam Viktora, Tereza Daňková (eds.) - Adam Michna z Otradovic: Loutna česká / The Czech Lute

Zprávy
Doktorské studium
Habilitační řízení

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha 2019, 160 x 230 mm, 115 str., ISSN 0018-7003